PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  19 februari 2004

 

Nu ook historische hoeves in Kieldrecht en Verrebroek 
bedreigd door Deurganckdok.

Nadat enkele maanden geleden in Doel verschillende oude hoeves werden gesloopt dreigt nu hetzelfde te gebeuren in de buurgemeenten Kieldrecht en Verrebroek. Daar loopt in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een openbaar onderzoek rond de aanleg van de natuurcompensatiegebieden Drydijck en Putten- West. Samen met de aanleg van deze compensatiegebieden wordt ook de afbraak van verschillende historische hoeves overwogen.

Door de aanleg van het Deurganckdok werd het Vlaams Gewest door Europa verplicht te voorzien in natuurcompensatiegebieden. Die compensatiegebieden omvatten de afgraving van het Paardenschor, de aanleg van een weidevogelgebied in Doelpolder-Noord; de aanleg van het weidevogelgebied en plasdrasgebied Drijdijck en de realisatie van weidevogelgebied Putten West in de Oude Arenberg. Voor deze laatste twee compensatiegebieden loopt er nu een openbaar onderzoek tot 1 maart.

Eerste opmerkelijke vaststelling daarbij is dat de werken in de Oud Arenberg al zijn aangevat terwijl het openbaar onderzoek nog loopt!

Vooral verontrustend is echter dat men samen met de aanleg van de natuurcompensatiegebieden Drydijck en De Putten een tiental (bewoonde!) woningen wil afbreken zonder dat dit echt nodig is. Dat daarmee belangrijke erfgoedwaarden verdwijnen wordt in het Milieu Effecten Rapport bevestigd.
 Het gaat hem onder meer om een imposante 18e eeuwse en 19e eeuwse hoeve met indrukwekkende polderschuur. 

Deze hoeves op Oud Arenberg nr. 71 en 73 (zelfs met authentieke omwalling) behoren tot de mooiste in de Polder.

In het MER-rapport wordt er gesuggereerd om “de hoeves en schuren, alsook enkele dijkhuizen.” te bewaren. Maar even verder wordt dit, zonder enige toelichting, afgedaan “als niet haalbaar”. En dat terwijl in de oorspronkelijke plannen met geen woord gerept werd over afbraak van woningen of hoeves.

Ronduit onbegrijpelijk is dat, luidens het MER, de inrichting van dit weidevogelgebied op géén enkele manier rekening houdt, met de landschappelijke context (!) Alsof de polders waar de aanleg plaatsvindt een maanlandschap zijn.

Doel 2020 vermoedt dat, onder het mom van natuurcompensaties, het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf een politiek van verwoesting wil voeren in de polderdorpen. Eerder werden namelijk ook al in Doel hoeves afgebroken zonder dat dit echt noodzakelijk was. Een 17de eeuwse hoeve die, na akkoord met de gemeente, (voorlopig) behouden blijft, staat intussen te verkommeren en wordt leeggeroofd door plunderaars.

In de polderdorpen is de verontwaardiging intussen groot. Daar wil men dat er een einde komt aan de stelselmatige (nutteloze) vernietiging van het patrimonium in de polderdorpen. In die zin lanceert het weekblad De Wase Koerier in zijn editie van vandaag een ultieme oproep. Het blad hoopt daarbij te kunnen rekenen op de steun van het Beverse gemeentebestuur om de afbraak tegen te houden.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,

Jan Creve tel. 03/773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]