PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  07 december 2003

 

Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid
 is hypocriet tegenover zogenaamde krakers in Doel. 
Vredegerecht doet deze week uitspraak

In Doel staan momenteel als gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering enkele tientallen woningen leeg. Als gevolg van het zogenaamde Doelakkoord van mei 2000 werd beslist dat leegstaande woningen in Doel ter beschikking kunnen gesteld worden van nieuwe bewoners maar daar lijkt weinig van te komen. Dat is in eerste instantie te wijten aan de onwil van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid (de zogenaamde Maatschappij Deckers), die eigenaar is van de woonsten en de Intercommunale die de woonsten beheert. Zij hebben er de voorbije jaren alles aan gedaan om de uitvoering van het Doelakkoord te saboteren. Daarbij worden al meer dan een jaar de adviezen van de Vlaamse administratie genegeerd.

De voorbije twee jaar stelden er zich méér dan 200 families kandidaat voor een woonst in Doel. Sindsdien werden goed twintig (!) huizen toegewezen… Veel families staan langer dan een jaar op de wachtlijst. Of krijgen een andere woonst toegewezen dan diegene die ze vragen. Als een familie zijn oog laat vallen op bepaalde woning blijkt die om allerlei drogredenen niet beschikbaar. Woningen die uiteindelijk worden toegewezen blijken vaak niet in orde te zijn. En ondertussen geeft men een groot deel van het dorp prijs aan verval en rovers die rustig hun gangen kunnen gaan.

Het is zonder meer duidelijk dat zowel de Maatschappij Deckers als de Intercommunale in deze nalatigheid te verwijten valt. Maar nog erger is de manier waarop in Doel mensen in nood door de Maatschappij en de Intercommunale worden behandeld. Door de onredelijk lange wachttijden en de sabotage die wordt uitgeoefend hebben verschillende mensen in Doel een leegstaande woning in beheer genomen. Elk van deze mensen wil niets liever dan een reglementaire overeenkomst met de Intercommunale. Maar het is duidelijk dat dat niet past in de verrottingsstrategie van de tandem Deckers-Casier. Het enige antwoord dat zij kunnen bedenken is de opdracht tot afsluiting van water en electriciteit (zelfs bij mensen met kleine kinderen!). Of zoals recentelijk: de eis tot uitzetting op straffe van dwangsom.

Zo wordt deze week een uitspraak verwacht in de eis tot uitzetting van het jonge gezin De Munck-Tronkoe. Volgens Casier kon de Intercommunale niet anders. Maar daarbij verzwijgt hij wijselijk dat hij zelf mee verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze mistoestanden. En élke minnelijke schikking weigert!

Voor de voorzitter van een overheidsinstelling die ten dienste moet staan van de mensen kan dat tellen!

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat deze komedie moet stoppen. Het is duidelijk dat Maatschappij, noch Intercommunale in staat zijn, om hun taak als beheerders van het patrimonium in Doel uit te oefenen. Tevens wil Doel 2020 dat de gemeente Beveren zijn verantwoordelijkheid opneemt en niet langer tolereert dat inwoners van de gemeente op ontoelaatbare wijze worden geschoffeerd door instanties die er enkel op uit zijn de situatie te verzieken.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,

Jan Creve

Verdere inlichtingen: werkgroep woonrecht Marina Apers tel.: 03/575.88.62

 


 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]