PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  02 oktober 2003

 

AWZ start en stopt afbraakwerken aan historische hoeve te Doel

Doel 2020 woedend om zinloze vernielingen

Deze week startten aannemers totaal onverwacht de afbraakwerken aan de historische hoeve langs de Oostlangeweg te Doel. Eerder werden drie andere hoeves langs de Oostlangeweg gesloopt omdat ze plaats moeten maken voor de berging van de slibspecie die uit het Deurganckdok komt. Maar één hoeve, met bijzondere historische waarde mocht uiteindelijk blijven staan. Doel 2020 voert al maanden actie voor het behoud van deze hoeve. Zowel Monumenten en Landschappen als het Openluchtmuseum Bokrijk wijzen op het bijzonder karakter van schuur en woonst. En ook het college van burgemeester en schepenen drong aan op behoud.

Enkele weken geleden werd overeengekomen met de gemeente dat de hoeve kon blijven staan. De verrassing was dan ook groot toen deze week, geheel onverwacht toch met de afbraak werd gestart. Een snelle reactie van Doel 2020 kon verhinderen dat het unieke pand tegen de vlakte ging. Maar het unieke interieur is door de slopers die handelden in opdracht van AWZ, zwaar verminkt. Zo zijn de meer dan 200 jaar oude vloeren uitgebroken. En is een begin gemaakt met het uitbreken van de stenen trap en de 19e eeuwse bedledikanten. Deze zinloze vernielingen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van AWZ. Doel 2020 eist dan ook dat AWZ instaat voor de terugkeer van het verdwenen materiaal én het herstel in oorspronkelijke staat. Het is bovendien duidelijk dat ook de gemeente Beveren hierin een grote verantwoordelijkheid draagt. Nadat aan het college van burgemeester en schepenen het (voorlopig?) behoud van deze hoeve is toegezegd dienen deze er alles aan te doen om dit uniek stuk erfgoed in optimale staat te bewaren.

Deze gang van zaken maakt voor de zoveelste keer duidelijk dat voor AWZ en de Antwerpse havenautoriteiten niets heilig is. Zelfs beloften worden met de voeten getreden.

Het is tevens een trieste illustratie van het feit dat de gemeente Beveren nog amper iets te vertellen heeft op haar eigen grondgebied. Afspraak of niet.

Dat werd ook afgelopen weken nog eens pijnlijk duidelijk toen in de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid het standpunt van de gemeente inzake de verhuring van leegstaande woningen gewoon werd weggestemd. En in opdracht van diezelfde Maatschappij (ook weeral zonder medeweten van de gemeente) een aantal (bewoonde) huizen werden afgesneden van water en elektriciteit. Volgens de Maatschappij Deckers worden deze huizen onrechtmatig bewoond, maar of dat voldoende reden is om mensen zonder nutsvoorzieningen te zetten is zeer de vraag. Doel 2020 vraagt zich alleszins af of in de gegeven omstandigheden de Beverse burgemeester nog langer kan aanblijven als voorzitter van de Maatschappij zonder alle geloofwaardigheid te verliezen.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,

Jan Creve
03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]