PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  04 september 2003


Provincie Oost-Vlaanderen beschouwt méér dan 1000 bezwaarschriften van Doelenaars als onontvankelijk

Méér dan 1000 bezwaarschriften tegen de schrapping van de gemeente Doel als woonkern in het Provinciaal Ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen worden als onontvankelijk beschouwd. Dat heeft Yves Cools, de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening laten weten aan Doel 2020. De reden voor het onontvankelijk verklaren van de bezwaarschriften is dat ze niet aangetekend werden verzonden.

Nochtans werd op de webstek van de provincie Oost-Vlaanderen waar het (uiterst lijvige) document kon worden geraadpleegd en de procedure voor het indienen van een bezwaarschrift werd uiteengezet, nergens gesproken over de noodzaak om bezwaarschriften aangetekend te versturen.

Doel 2020 beschouwt het bovendien ronduit als absurd om in een zelfde brief eerst een melding te krijgen van de goede ontvangst van de bezwaarschriften om daarna te moeten vernemen dat men diezelfde bezwaarschriften niet aanvaard.

Het incident is voor Doel 2020 een illustratie van de desinteresse voor Doel bij de provinciale overheden. Het is tevens een illustratie van de manier waarop men rechtsgeldige beslissingen blijft negeren. Door een beslissing van de Raad van State is het dorp namelijk opnieuw als woon -en landbouwgebied ingekleurd. Maar de provinciale overheid doet precies alsof er niets gebeurd is. Doel 2020 is alvast niet van plan om het daarbij te laten. De bewonersvereniging wil over het incident een gesprek met de voorzitter van de provincieraad en de gouverneur. Tevens wil de groep dat de argumentatie om Doel als woonkern te handhaven ernstig wordt onderzocht. Los van het feit dat Doel op het gewestplan als woongebied staat ingekleurd is het dorp in de Wase regio nog altijd één van de toppers op toeristisch gebied. Bovendien kan het dorp een oplossing bieden voor de woningnood in de regio. Vooral bij werknemers in de Antwerpse Haven bestaat er veel belangstelling voor een woonst in Doel.

Namens Doel 2020,
Jan Creve
tel. 03/773.28.33.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]