PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  12 mei 2003


Vlaamse Regering trekt mistgordijn op rond onteigeningen in Doelse polders
Doel 2020 wil meehelpen om impasse te doorbreken

In een reactie op de kritiek rond de geplande onteigeningen in Doel-polder stelt de woordvoerder van Minister Dua dat de heisa is overwonnen door het feit dat de Minister heeft beslist de onteigeningen stop te zetten, en de boeren en eigenaars nader te informeren over de mogelijkheid van een minnelijke schikking. Er zou dan kunnen overwogen worden of er in het kader van de grondenbank geen andere gronden zouden kunnen worden aangeboden.

Dat lijkt weinig meer dan window-dressing want aan het onteigeningsbesluit verandert niets. Volgens de woordvoerder van Dua kan de Minister niet verder gaan omdat er geen wettelijke middelen zouden bestaan om "een Ministerieel Besluit terug te trekken". Elke minister weet echter, dat een Ministerieel besluit kan worden ingetrokken, zoals ook trouwens ieder Koninklijk besluit kan worden vervangen door een ander, of eenvoudig kan worden uitgewist.

Dat men nadat men de Doelse dorpsgemeenschap heeft kapot gemaakt nu ook nog eens een aantal jonge en grondgebonden bedrijven de nek wil omwringen is zonder meer wraakroepend. Voor Doel 2020 is het onaanvaardbaar dat anno 2003 mensen van hun boerderij en hun gronden worden getrapt omdat er een vogelreservaat moet komen. Dat is de absurditeit ten top. Zeker omdat er alternatieven voor handen zijn die de landbouw in dit gebied kunnen sparen. Doel 2020 wil terzake zijn verantwoordelijkheid opnemen en meezoeken naar een oplossing om de impasse te doorbreken. Terzelfdertijd dringt Doel 2020 er bij de Vlaamse regeringspartijen op aan om een signaal te geven en dit inhumaan onteigeningsbesluit in te trekken.

Met dank voor opname,

namens Doel 2020
Jan Creve tel. 03/773.28.33.
ere-senator Ferdinand De Bondt tel. 03/777.57.77

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]