PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  3 april 2003

 

Nieuwe onteigeningen in Doel zorgen voor woedende reacties.
Doel 2020 beraadt zich over acties.

De voorbije dagen kregen enkele tientallen landbouwers en eigenaars in Doel, Kieldrecht en Verrebroek een aangetekend schrijven van het aankoopcomité voor onteigening van hun gronden en hoeven die gelegen zijn in de zogenaamde compensatiegebieden voor het Deurganckdok. In totaal gaat het om 190 ha. Het merendeel betreft landbouwgronden maar sommige boeren raken ook hun schuren en zelfs hun hoeve kwijt!

Krachtens artikel 3 van het 'ministerieel besluit' (genomen door Dua en Stevaert) op 13 februari 2003 en bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart j.l., kunnen deze goederen onmiddellijk in bezit worden genomen! Het is een praktijk die nog niet eerder vertoond werd. Op uitzondering van de hoeve Schelfhaut werden alle goederen tot hiertoe verworven op basis van vrijwillige verkoop.

De compensatiegebieden omvatten weidevogelgebieden in Doelpolder Noord, in Verrebroek en Kieldrecht; een zoetwaterkreek in Kieldrecht en een zogenaamde brakke kreek in Doel. Voor die brakke kreek is er nog geen bouwvergunning, er is zelfs nog geen voorbereidende studie gepubliceerd, die in het 'nood-decreet' en in de uitgereikte bouwvergunningen voor het Deurganckdok als voorafgaande voorwaarde werd aangestipt. Maar een jonge boer wordt er wel met gans zijn hebben en houden voor onteigend!

Voor deze onteigening is geen enkele voorafgaandelijke voorwaarde vervuld. Niettegenstaande dat die met zoveel woorden in de stukken die geleid hebben tot de bouwvergunningen voor de bouw van het Deurganckdok, krachtens dit nooddecreet uitgereikt, liefst ca 100 ha meer onteigend als werd voorgesteld - trouwens op totaal andere plekken.

Vragen :

1° Zit het College van Burgemeeter en Schepenen van Beveren te slapen ?

2° Wat zal de Boerenbond en het Boerensyndikaat ondernemen ?
De ministers Dua en Stevaert : waar zijn ze nu ? De ene is weggelopen om voorzitter van de SP-a te worden en de andere is in de verkiezingsstrijd voor het federale parlement verwikkeld : zal ze in de Kamer gaan zetelen en zich verder niet meer inlaten met deze kwestie, of zal ze haar verstand gebruiken en dit Besluit buiten werking stellen tot er tijden komen dat er op een rustige manier over deze problemen met 'de echte betrokkenen' aan overleg kan worden gedaan ?

Op 19 maart 2003 verscheen in het Belgisch Staatsblad, bij uittreksel een ministerieel besluit van Dua en Stevaert waarbij zij de onteigening vorderen voor algemeen nut, 190 ha. landbouwgrond gelegen in het havenuitbreidingsgebied van de Wase Polder en in het buffergebied ten Noorden grenzend aan de Nederlandse grens, en die onmiddellijk in bezit kunnen worden genomen.

Dit ministerieel besluit werd genomen op 13 februari 2003, en treedt ingevolge deze laatttijdige publicatie slechts in werking op vanaf 30 maart 2003.

Over deze op handen zijnde onteigeningen, werd reeds bericht in het fameuze voorlichtingsblad (Kijkuit) van Aelbers begin februari. Daarover werd in de Polder een voorlichtingsvergadering gehouden op initiatief van de VLM, maar daar was alleen sprake van 120 ha. bijkomende onteigeningen om de natuurcompensaties Drijdijck en de Zoetwaterkreek aan te leggen, en om het weidevogelgebied Putten West en Doelpolder Noord aan te vatten.

Alleen de aanleg van de Drijdijck en van de Zoetwaterkreek is door een bouwvergunning ten gunste van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen gedekt. Al de rest moet eerst nog getoetst worden aan de voorafgaande goedkeuring van een aanleg- en beheersplan.

Die onteigeningsplannen liggen ter inzage in het Sluisgebouw te Kallo.

Men kan alleen tegen deze plannen in beroep gaan bij de Raad van State !

Merkwaardig.

De Drijdijck en de Zoetwaterkreek : daarvan is toch het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de bouwheer ?

Indien deze bouwheer om tot de realisatie over te gaan, en aangenomen dat deze werken het Gemeentelijk Havenbedrijf het recht geven tot onteigening ten algemenen nutte, dan moet daartoe door dit bedrijf een openbaar onderzoek rond het ontworpen onteigeningsplan georganiseerd worden.

Waarom springen Dua en Stevaert plots in de plaats van Antwerpen (impasse in Antwerpen ?) of afwending van de middelen nodig om tot de aanleg van deze natuurcompensaties over te kunnen gaan.

Vele vragen, en vele andere nog die wij thans niet suggereren, als men de eindeloze overwegingen erop naleest die in de toelichting tot het beschikkend gedeelte van dit ministerieel besluit worden opgesomd.

In dit 'duister' preelektoraal klimaat is het beter dat de onteigeningscommissarissen maar beter 'binnen' blijven, om onnodige misverstanden te vermijden.

We zien wel na 18 mei a.s. ! Waar Dua en Stevaert dan staan.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]