PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  24 maart 2003

 

Doel symbool van aktievoerend Vlaanderen

Klassen bezoeken bedreigd polderdorp

-------------------------------------------------------

 

Op uitnodiging van kinderen van Doel en geholpen door Doel 2020, het aktiecomite voor het behoud van het laatste overgebleven polderdorp Doel, bezoekt een hele reeks klassen het dorp. Zij komen er kijken naar wat daar nu precies aan de gang is en wat het dorp aan plannen voor de havenuitbreiding nog te wachten staat. De aanleg van het Saeftinghedok zal Doel als dorp immers totaal van de kaart vegen, kerk incluis. Zolang het nog kan, is een bezoek aan het dorp en aan de aan gang zijnde havenwerken voor het Deurgackdok een bijzondere kans voor jongeren van heel Vlaanderen om het dorp te bezoeken.

Van tevoren krijgen de bezoekende klassen een info-dossier toegezonden. Op die manier kunnen zij het bezoek aan Doel voorbereiden. Bij hun aankomst brengen ze eerst een bezoek aan een fototentoonstelling in "De Doolen", de vroegere school van Doel. Daar wordt de situatie nog eens visueel samengevat en kunnen ze foto's bekijken van de vroeger al verdwenen polderdorpen op de rechter Scheldeoever, aan de overzijde van de Schelde.

Daarna krijgen ze een zoektocht voorgeschoteld die hen door het dorp leidt, waar ze kennis kunnen maken met allerlei gebouwen en verhalen. Deze tocht eindigt op de Scheldedijk nabij de havenwerken aan het Deurganckdok. Daar kunnen ze de omvang bekijken van wat nu al aan de gang is en wordt een symbolische aktie met zandzakjes - "Vaderlanderkens" - aangeboden. Dit alles gebeurt onder de begeleiding van gidsen die door Doel 2020 ter beschikking worden gesteld.

Al naargelang van hun eigen voorkeur kunnen de jongeren dan eventueel een polderboerderij in de streek bezoeken of een fietstocht ondernemen naar het natuurgebied "Saeftinghe".

Deze info-aktie wordt gelanceerd door Doel 2020.  De klasbezoeken werden mee voorbereid en gesteund door het aktiecomite "Red de Voorkempen", comite dat dit jaar 25 jaar bestaat en dat een belangrijk deel van hun aktieverleden ook heeft besteed aan de vrijwaring en de toekomst van de dorpen Berendrecht en Zandvliet op de rechteroever en zich dus met de problematiek nauw verbonden voelt.

 

Dank voor opname.

R. Van Buel - Doel 2020

Tel. 03/575.88.11

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]