Raad van State schorst gewestplanwijziging.

Doel wordt opnieuw woonzone.

9 augustus 2002

 

Doel en grote delen van de polders zijn nu opnieuw woon- en landbouwgebied. De RvS schorste de tweede wijziging van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren voor het grondgebied Beveren-Waas.

 

Met het arrest valt men terug op het oude gewestplan van 1978.

 

- Voor de mensen die vrijwillig hun woning verkochten heeft het geen gevolgen. 

- De gedwongen onteigeningen die vanaf 2003 zouden plaatsvinden, kunnen voorlopig meestal niet. 

 

- Er kan, in principe, weer gebouwd en verbouwd worden.

- Er moet nu een nieuw gewestplan (ruimtelijk uitvoeringsplan, RUP) gemaakt worden. Hierbij moeten alle politieke partijen kleur bekennen. Als ze Doel opnieuw van de kaart vegen dan zal Doel 2020 dat opnieuw voor de RvS aanvechten.

- Normaal zouden de werken aan het Deurganckdok door de beslissing van de RvS moeten worden stilgelegd. Maar door het nooddecreet dat het Vlaams Parlement

heeft goedgekeurd, gaan ze toch door.  Het nooddecreet is onwettig en het Arbitragehof zal daar op 25 september uitspraak over doen.

- De buffer die gepland was tussen het industriegebied en de

dorpskernen van Kallo en Kieldrecht, wordt geschrapt maar zal in het nieuwe RUP terug opgenomen worden.

(Doel 2020)

 

In zijn arrest stelt de Raad van State andermaal vast dat de Vlaamse regering haar eigen regelgeving en/of de regelgeving van een andere overheid, in dit geval de Europese Unie, niet heeft nageleefd. De overheid, die de burgers dag aan dag onder nieuwe regels bedelft en verwacht dat zij zich daaraan houden, moet nochtans het goede voorbeeld geven. Regels worden uitgevaardigd ter wille van het algemeen belang. En is de eerste bestaansreden en opdracht van de overheid niet het dienen en het bewaken van het algemeen belang? (FET)

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]