PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  9 augustus 2002

 

DOEL TERUG WOONGEBIED

Doel 2020 vernam zonet dat De Raad van State bij arrest dd. 30 juli 2002 het Gewestplan van 8 september 2000 heeft geschorst. Door dit arrest wordt de ombestemming van Doel tot zeehavengebied ongedaan gemaakt. Bijgevolg verwerft Doel opnieuw de bestemming woongebied die het had gekregen door het Gewestplan van 7 november 1978.

Daarmee is er geen grond meer voor de aankopen in der minne en de onteigeningsprocedures die lopen en kan het dorp opnieuw een toekomst krijgen.

De schorsing werd uitgesproken doordat de Vlaamse regering de Europese richtlijnen inzake natuurbescherming (de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn) heeft geschonden. Het bestreden gewestplan houdt immers een groot verlies aan natuurwaarden in. De geplande compensatie voor dit verlies: het ‘gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde’ was evenwel reeds Habitatrichtlijngebied en kan dus niet opnieuw als compensatie gelden.

Voor het Deurganckdok betekent het arrest dat één van de twee peilers voor de bouw ervan wordt onderuitgehaald. Indien het Arbitragehof nu ook het bewuste Nooddecreet vernietigt, dan liggen de werken opnieuw stil. 

Doel 2020

Voor verdere informatie i.v.m. deze persmededeling en de juridische context kan u contact opnemen met mr. Matthias Storme, 0475/78.41.52 en mr. Igor Rogiers, 0478/56.79.87 of met Jan Creve, Tel. 03/773.28.33 of ere-senator Ferdinand De Bondt, Tel. 03/777.57.77.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]