PERSMEDEDELING

Persdienst van minister Dua,  19 juli 2002


Onderwerp: 
Grondenbank bezorgt onteigende boeren nieuwe grond

Landbouwers die door de infrastructuurwerken in Doel en Kruibeke onteigend worden maar wel verder hun beroep willen uitoefenen, kunnen via een speciaal opgerichte gron-

denbank hun grond ruilen voor een terrein op een andereplaats. Landbouwers die hun activiteiten niet willen verder zetten, krijgen een vergoeding. De Vlaamse regering

heft een voorstel in die zin van Vlaams minister Vera DUA goedgekeurd. Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua wil met deze aanpak de landbouwers een

duidelijker zicht op hun toekomst bieden.

De grondenbank heeft twee luiken:

- een aanbod van landbouwgronden voor diegenen die verder aan landbouw willen doen (de blijvers); de oppervlakte die aan de onteigende landbouwer voorgesteld wordt, moet

evenwaardig zijn aan zijn vorige landbouwgrond;

- een financiŽle regeling voor diegenen die willen vertrekken (de wijkers).

De grondenbank wordt samengesteld uit gronden overgedragen door de maatschappij die instaat voor de havenontwikkeling of de Vlaamse overheid, gronden van

wijkers die kiezen voor een financiŽle vergoeding en andere vrijwillige verkochte landbouwgoederen op het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas.

Door gebruiksruil kunnen verspreide kavels zo goed mogelijk gegroepeerd worden voor gebruik en toegankelijk gemaakt worden. De grondenbank zal beheerd worden door

de Vlaamse Landmaatschappij.

Op termijn is het de bedoeling om deze grondenbank uit te breiden en decretaal vast te leggen. Zo moet het mogelijk worden dat landbouwers wier gronden momenteel binnen de als natuur afgebakende gebieden vallen en die dat liever anders zien, hun gronden kunnen ruilen voor andere. Een ontwerpdecreet zal hiervoor een wettelijke basis bieden.

Persinfo : Ann Bats, woordvoerder van minister Dua - tel. (02) 553 27 81

e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]