PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  26 juni 2002

 

Vandaag velde het Arbitragehof een eerste arrest in de procedure die 109 Doelenaars hadden aangespannen tegen het nooddecreet van de Vlaamse Regering. Daarin krijgen de Doelenaars slechts gedeeltelijk gelijk. Zij stappen daarom ook naar het Arbitragehof tegen het bekrachtigingsdecreet dat uitvoering geeft aan 8 bouwvergunningen die betrekking hebben op het Deurganckdok.

1. In het arrest van het Arbitragehof wordt enkel uitspraak gedaan over de voorlopige maatregel, d.i. de schorsing, van het nooddecreet. Voor de schorsing van het bekrachtigingsdecreet (van de bouwvergunningen dus) of voor een definitieve uitspraak voor één van beide decreten moeten nog procedures volgen.

2. Het arrest bevestigt wel reeds dat verzoekers het vereiste belang hebben bij het aanvechten van het nooddecreet. En niet enkel bij het bekrachtigingsdecreet, zoals tegenpartij stelde! Dat is voor de Doelenaars alvast een opsteker.

3. De schorsing werd verworpen wegens afweging van het nadeel voor de verzoekers, de Doelenaars dus en het nadeel van een stillegging van de werken. 
In haar uitspraak hield het Arbitragehof enkel rekening met het nadeel dat uitsluitend uit het nooddecreet voortvloeit én niet met het nadeel van de werken zelf. Aangezien dat eerst uit het bekrachtigingsdecreet voortvloeit. Dat betekent dat het Arbitragehof met dat nadeel slechts rekening wil houden in de volgende procedure (die tegen het bekrachtigingsdecreet, waarin ook de schorsing wordt gevraagd).

Opmerkelijk is wel dat het Arbitragehof in deze zaak een afweging maakt. In de rechtspraak van het Hof werd tot nu toe altijd voldoende geacht dat er een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is (wat in casu door het Hof aanvaard werd). Er werd niet ook nog eens aan afweging gedaan met de mogelijke gevolgen van een schorsing.

4. Over de middelen van ongrondwettigheid (d.i. de definitieve i.t.t. voorlopige maatregelen) heeft het Hof nog op geen enkele manier uitspraak gedaan.

Doel 2020 stapt daarom in het volste vertrouwen opnieuw naar het Arbitragehof ditmaal tegen het bekrachtigingsdecreet.

 

Met dank voor opname,
Jan Creve

Voor verdere inlichtingen:
Ere-senator Ferdinand De Bondt 03/777.57.77.
Mr. Igor Rogiers Tel. 0478/56.79.87.
Mr. Matthias Storme Tel. 0475.78.41.52.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]