PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,   24 april  2002


Intern document bewijst sabotage woonrecht in Doel door Intercommunale Land van Waas

Doel 2020 eist overheveling bevoegdheid woonrecht naar gemeente Beveren

Uit een intern document van de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas dat deze week verscheen in De Wase Koerier blijkt dat de Intercommunale van het Land van Waas het zogenaamde woonrecht in Doel saboteert. Afgelopen maanden stelden zich 51 gezinnen kandidaat voor een woning in Doel. Daarvan waren er tot nog toe 7 die een woning kregen toegewezen.

Dat staat te lezen in een 3 pagina's tellend document van 10 april ll. Het document gaat uitgebreid in op de indeling van de geïnteresseerde bewoners in verschillende categorieën maar geeft géén verklaring voor de toch wel erg grote belangstelling voor een woonst en het uiteindelijk erg magere resultaat.

Feit is dat de gemeente Beveren bijna alle aanvragen gunstig adviseerde. Maar een beduidende categorie (die van de "niet-prioritairen" - mensen zonder aanwijsbare banden met Doel) wordt door de Intercommunale eenvoudig buiten beschouwing gelaten.

Bovendien werden tot hiertoe slechts 16(!) huizen ter beschikking gesteld. En dat voor 51 gezinnen. Men biedt slechts een handjevol huizen aan terwijl anderzijds tientallen huizen waar men over beschikt staan te verkrotten. Mensen die een huis met tuin vroegen kregen een huis voorgesteld zonder tuin; iemand die zijn bejaarde vader wilde huisvesten in het leegstaande huis naast zijn eigen woonst kreeg nul op rekwest omdat het huis "niet in het aanbod zit"; Eén van de kandidaten kreeg na tussenkomst van een advocaat van Doel 2020 eindelijk na 7 maand een huis toegewezen. Anderen kregen ondanks hun aanvraag 7 maand geleden zelfs nog geen antwoord.

Die manier van doen is onaanvaardbaar. Volgens het regeerakkoord moet Doel minimum tot 2007 leefbaar blijven. Dat wil zeggen dat het onaanvaardbaar is dat enkele tientallen huizen staan te verkrotten terwijl er wel degelijk gegadigden zijn. Doel 2020 vraagt dan ook aan de regeringspartijen die mee het Doelakkoord ondertekenden dat zij hieruit de consequenties trekt en het bewoningsrecht in handen geeft van de lokale overheid. Doel 2020 vraagt tevens dat er maatregelen komen om het (bewuste) verval en de aftakeling van leegstaande woningen tegen te gaan.

namens Doel 2020,
Marina Apers, tel 03/575.88.62
Jan Creve, tel 03/773.28.33.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]