PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,   2 april 2002

 

Beslissingen van Vlaamse Regering en Parlement zijn ondergeschikt aan Europees Recht

Doel 2020 weigert zich neer te leggen bij de beslissing van het Vlaams Parlement om de werken aan het Deurganckdok nog deze maand te hervatten en dagvaardt het Vlaams Gewest en het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf voor de kortgedingrechter.

In het verlengde van het nooddecreet dat eind vorig jaar tot stand kwam werden door de Vlaamse Regering 8 bouwaanvragen m.b.t. het Deurganckdok afgeleverd. Voor Doel 2020 zijn deze vergunningen in strijd met het Europees Recht en dienen ze bijgevolg geschorst te worden. Namens Doel 2020 dagvaardden mr. Storme en Rogiers het Antwerps Havenbedrijf en het Vlaams Gewest bij de rechtbank in Dendermonde. De zaak wordt ingeleid op woensdag 3 april.

Doel 2020 voelt zich in zijn vordering gesteund door Europees Commissaris mevr. Margot Wallström die vorige week wees op de negatieve gevolgen van de geplande havenuitbreiding. Tevens benadrukt Wallström dat er onvoldoende rekening werd gehouden met alternatieve oplossingen; het openbaar belang niet werd aangetoond; net als de geschiktheid van de natuurcompensaties. De commissaris was tevens zeer duidelijk over de tijdelijke bescherming van het gebied tot 2007: die is voor haar onvoldoende.

Eerder stapten méér dan 100 Doelenaars met Doel 2020 al naar het Arbitragehof om het nooddecreet te laten schorsen en vernietigen. Volgens de Doelenaars is dat decreet namelijk strijdig met het gelijkheidsbeginsel zoals het in de grondwet is ingeschreven.

Doel 2020 is vastbesloten zijn juridische strijd verder te zetten zo lang niet op een ernstige manier rekening wordt gehouden met de bezwaren en alternatieven van bewoners, belangenorganisaties en gemeente. Zo werden de méér dan 1000 bezwaarschriften die voorbije maand werden ingediend zonder meer naar de prullenmand verwezen; de milieuvergunning is niet meer dan een vormelijke aangelegenheid want men kan zelfs de werken starten zonder dat ze is afgeleverd; en de adviezen van de gemeente werden zonder meer genegeerd.

De rol van het Vlaams Parlement in dit alles is ronduit beschamend. Zij keurden (bijna eensgezind) de geplande werken goed. Zonder nog maar na te gaan of er inderdaad geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn die ook mens en milieu ontzien.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
Jan Creve

Verdere inlichtingen:
ere-senator Ferdinand De Bondt Tel. 03.777.57.77.
Mr. Igor Rogiers 0478.567.987.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]