PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  29 april 2002

 

Doel 2020 spant nieuwe vorderingen in.

Advocaten vorderen herstel van vroegere toestand.

 

Vanmiddag werd voor de rechtbank van Dendermonde een nieuwe vordering behandeld van Doel 2020 tegen de werken aan het Deurganckdok.  Daarmee willen de Doelenaars de werken opnieuw laten stilleggen.

Morgen pleiten de advocaten van 109 Doelenaars voor het Arbitragehof in Brussel daarmee willen zij het nooddecreet dat eind vorig jaar door het Vlaams Parlement werd gestemd en de basis vormt voor de vergunde werken onderuit halen.

In aanwezigheid van verschillende Doelenaars pleitten de advocaten mr. Matthias Storme en mr. Igor Rogiers voor een nieuwe schorsing van de werken en een herstel van het terrein in de vorige toestand.

Volgens Storme en Rogiers zijn die eisen gerechtvaardigd omdat Europees recht voorgaat op nationaal recht en de voorzitter van de burgerlijke rechtbank deze voorrang moet respecteren. 

Beide advocaten gingen uitgebreid in op de manier waarop de Vlaamse overheid probeert om de Doelenaars hun rechtsmiddelen te ontnemen. Zij wezen ook op de hoogdringendheid van de schorsing gezien de onomkeerbaarheid van de werken.

Volgens Matthias Storme zijn de werken strijdig met de milieuwetgeving, strijdig met de ruimtelijke ordening, het gewestplan en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Het nooddecreet lost dit niet op maar heeft daarentegen de bedoeling tussen te komen in nog hangende procedures wat wettelijk gezien niet kan.

Storme richtte zich bij het slot van zijn betoog expliciet tot de voorzitter van de rechtbank en vroeg hem om een eind te maken aan de vier jaar durende terreur tegen de Doelenaars waarbij men niets anders wil dan het dorp te laten wegrotten.

Uitspraak op woensdag 22 mei 2002.

 

 

De zitting bij het Arbitragehof vindt plaats morgen,dinsdag 30

april om 14.30u op het Koningsplein te Brussel.

Verdere inlichtingen:
Jan Creve Tel. 03/773.28.33.

Matthias Storme Tel. 0475/78.41.52

Igor Rogiers Tel. 0478/567.987

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]