PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, 18 februari 2002


Doel 2020 voert actie bij komst van minister Vogels naar Lokeren

Leden van Doel 2020 hebben bij de komst van minister Mieke Vogels naar Lokeren actie gevoerd om de minister te herinneren aan haar beloften van nu bijna twee jaar geleden. Een 20-tal leden van het comité ontplooiden een spandoek in de zaal, verdeelde pamfletten en ging in discussie met de minister. Nadat die beloofd had binnenkort naar Doel te komen verlieten de actievoerders de zaal. Naar aanleiding van de regeringsbeslissing op 20 mei 2000 waarbij de tijdelijke leefbaarheid van Doel werd gegarandeerd tot 2007 werden door de Vlaamse minister beloften gedaan die nog altijd niet zijn ingelost. Mieke Vogels stelde toen dat met de regeringsbeslissing het dorp feitelijk gered was. Er kwam de belofte dat Doel niet in de steek zou gelaten worden en er belangrijke impulsen zouden gegeven worden om te verhinderen dat het dorp zou doodbloeden.

Bijna twee jaar verder hebben de inwoners van Doel van die impulsen nog altijd niets gemerkt. Er werd een opbouwwerker aangesteld in Doel maar in de kortste keren stond die weer op de stenen omdat hij te kritisch was en een "fout" politiek verleden had. Sindsdien moet Doel het stellen met een part-time opbouwwerker die niets kan of mag ondernemen. Het zogenaamde "sociaal woonrecht" is weinig meer dan een lege doos. Geďnteresseerde bewoners worden maanden aan het lijntje gehouden, de procedure wordt bezwaard, en ondertussen gaat de verkrotting en verloedering van het dorp verder.

Keer op keer haalden de inwoners van Doel hun gelijk bij de Raad Van State, keer op keer waren de groene ministers present om mee een oplossing uit te dokteren in het voordeel van de Antwerpse havenlobby en tegen de belangen van de bewoners van Doel en de polder. De goedkeuring van het nooddecreet, waarmee de Vlaamse Regering de Raad Van State buiten spel zet, is terzake een van de meest stuitende voorbeelden. Maar er is ook de bevestiging (per decreet) van het zogenaamd sociaal begeleidingsplan Waardoor men ongehinderd kan doorgaan met de uitdrijving van de bewoners. Tot hiertoe werden er door de groene ministers op geen enkel moment maatregelen genomen om de meest bedreigde gemeenschap van Vlaanderen, bij te staan in, haar ongelijke strijd.

Doel 2020 heeft. op alle mogelijke manieren geprobeerd de groene ministers en politici duidelijk te maken dat er dringend, zéér dringend, iets diende te gebeuren in Doel. Dat stond trouwens ook te lezen in de leefbaarheidsstudie die Agalev zélf bestelde. Wij zijn die boodschap blijven uitsturen, ook na de nefaste beslissing van 20 mei 2000. Maar op ons schrijven werd nooit gereageerd. Géén groen politicus die er iets aan doet om de meest belaagde en bedreigde gemeenschap van dit land ter hulp te komen. Met de kennis waar Agalev-ministers over beschikken heet zo iets opzettelijke nalatigheid en weigering van hulp aan mensen in nood.

Vandaag start in Lokeren een reeks gespreksavonden met groene ministers onder het thema: "de meerwaarde van groen in de regering". Het mag duidelijk zijn dat tot op de dag van vandaag die meerwaarde nog moet aangetoond. Sedert de verkiezingsbeloften van juni 1999 wachten wij op een positief signaal. Vragen wij dat de groene ministers tegenover Doel hun beloften nakomen. Doel is een gemeenschap in nood die hulpbehoevend is. Doel 2020 is dan ook tevreden dat de minister van Welzijn heeft toegezegd het dossier te herbekijken en binnenkort in Doel zelf poolshoogte komt nemen. 

Namens Doel 2020
Jan Creve, Tel. 031773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]