PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, 7 oktober 2001

 

Doelenaars eisen respect voor hun gemeenschap en verstoren S.P. studiedag.

Enkele tientallen actievoerders van Doel 2020 voerden vandaag actie tegen de komst van S.P. parlementsleden naar Doel.  Die wilden in het kader van een studiedag rond haven en milieu een bezoek brengen aan de "stilgelegde" werken van het Deurganckdok.  Toen de S.P.ers met een Flandriaboot aanlegden in Doel werden ze opgewacht door actievoerders met spandoeken en affiches.

 

Voor Doel 2020 is het onaanvaardbaar dat op een studiedag over haven en milieu enkel gesproken wordt over de problematiek van de stilgelegde werken en de door Europa opgelegde natuurcompensaties terwijl de gemeenschap en de mensen van Doel compleet worden genegeerd

Dat natuurcompensaties ten koste gaan van een actieve landbouwgemeenschap blijkt evenmin een punt voor de organisatoren van de studiedag.

 

Doel 2020 wil paal en perk stellen aan deze arrogantie en eist dat men eindelijk tegemoet komt aan de noden van alle Doelenaars.

 

Toen de zowat 150 deelnemers in de bussen stapten die hun naar de werf van het Deurganckdok moesten brengen werden alle toegangswegen in het dorp afgezet met voertuigen en gingen de Doelenaars voor de bussen postvatten.  Daarbij kwan het herhaaldelijk tot verhitte discussies.

Nadat S.P. Europarlementslid Kathleen Van den Brempt en S.P parlementslid Robert Voorhamme hadden beloofd dat Doel 2020 mocht deelnemen aan de debatten later op de dag en dat opnieuw zal geluisterd worden naar de noden van de Doelenaars , werd de blokkade opgeruimd.

Doel 2020 waarschuwt echter alle overheden en politici dat het niet langer lijdzaam zal blijven toezien hoe men gedane beloften inslikt en men verder gaat met de vernietiging van de Doelse dorpsgemeenschap en de polders!

 

Met dank voor opname,

Jan creve : tel 03/773.28.33

Rudi Van Buel : tel. 03/575.88.11

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]