PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, 15 okt. 2001


Vlaamse overheid probeert nooddecreet deze week rond te krijgen.

Naar Doel 2020 uit betrouwbare bron vernam werd deze morgen (maandag) door de 'tijdelijke vereniging van juristen' de definitieve versie overhandigd van het nooddecreet dat het Deurganckdok mogelijk moet maken. Het voorstel van decreet werd in ontvangst genomen door de leden van de informele werkgroep (vooral Antwerpse parlementsleden)die hiervoor reeds verschillende maanden in het diepste geheim vergaderen. Morgen wordt het besproken in de verschillende fracties zodat het woensdag, als men opnieuw bijeen komt in het hotel Herrera, kan getekend worden en naar het Vlaams Parlement kan. Met het nooddecreet wil de Vlaamse overheid een nieuwe negatieve uitspraak van de Raad Van State over het Deurganckdok omzeilen.

Doel 2020 is over deze gang van zaken waarbij het Parlement compleet buiten spel staat absoluut niet te spreken. Doel 2020 vindt het bovendien veelbetekenend dat alles in verband met dit zogenaamde validatiedecreet in het grootste geheim is verlopen: de vorming van een 'tijdelijke vereniging van juristen' en het daarmee samenhangende contract van 6,5 miljoen betaald door het kabinet van Stevaert ... ; de canapégesprekken in het Brusselse hotel Herrera; in de marge hiervan de beloften aan het Singaporese staatsbedrijf PSA door niemand minder dan de minister-president...

Het is ronduit choquant te moeten vaststellen dat ondanks alle woordenkramerij over 'openheid', 'participatie van de burger', 'democratie', Vlaamse verkozenen er alles aan proberen te doen om burgers, die (voor de derde keer intussen) in het gelijk worden gesteld door het hoogste rechtsorgaan in dit land, buiten spel te zetten.

Voor Doel 2020 getuigt het van een verregaand misprijzen voor de burger om uitgerekend op een moment dat ook in ons land steeds meer stemmen weerklinken tegen de globalisering een wet door te drukken die op maat gemaakt is van internationale kapitaalgroepen en de vloer aanveegt met de rechten van mens en gemeenschap.

Dat zijn de methodes van totalitaire regimes. Wij zullen ze dan ook met alle mogelijke, beschikbare, middelen blijven bestrijden. De Vlaamse Regering mag er dan in slagen om via kunstgrepen de Raad Van State buiten spel te zetten, of zij dat ook kan met het Arbitragehof of op Europees niveau valt nog te bezien.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,

Jan Creve Tel. 03/773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]