Nooddecreet voor Deurganckdok wordt kluif voor Arbitragehof

 

Antoon Wouters

18/10/2001

©mc BRUSSEL -- Niemand in het Vlaams parlement loopt warm voor het nooddecreet dat het Deurganckdok, op de linker Schelde-oever, weer boven water haalt. Het dok is in een moeras van amateurisme, juridische fouten en vernietigende arresten van de Raad van State

verdronken.

Nood breekt wet, zegt een grote meerderheid van de Vlaamse parlementsleden. Elke maand vertraging kost de gemeenschap een half miljard frank en dat geld kan nuttiger worden besteed. Maar er is in

de meerderheid ook kwaad bloed gezet. ,,Wij zullen sommige leden van onze fractie over de schreef moeten trekken'', gaf Herman Lauwers van de Toekomstgroep rond Bert Anciaux gisteren toe.

Het ligt sommigen zwaar op de maag dat de minister-president Patrick Dewael tijdens zijn jongste Aziëreis in Singapore al is gaan zeggen dat het Deurganckdok er komt. De voormalige VU'ers menen dat het nooddecreet al is misbruikt nog voor het er is.

Dat is koren op de molen van de tegenstanders van het dok. Nu al is duidelijk dat het nooddecreet een kluif wordt voor het Arbitragehof.

Het actiecomité Doel 2020 meent dat het Vlaams parlement een loopje neemt met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Daar is de bijzondere Werkgroep-Deurganckdok beducht voor. Ook het

gefundeerde advies van de auditeur bij de Raad van State baart zorgen. De auditeur vraagt de schorsing van het nieuw gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, omdat de Vlaamse regering alweer een loopje neemt met de Europese richtlijnen inzake natuurbescherming. De auditeur concludeert bovendien dat het verlies aan natuurwaarden eerst gecompenseerd moet zijn, alvorens aan het Deurganckdok verder kan worden gebouwd.

,,Dat kan niet. Dan zijn we vijf jaar en tientallen miljardenschadevergoeding verder'', zegt de meerderheid.

De bijzondere werkgroep, die geleid wordt door Wivina Demeester (CD&V), nam al enkele beslissingen. De CD&V vraagt maatregelen voor de boeren die het slachtoffer worden van de natuurcompensaties. De werkgroep bekijkt of een Landbank bij de Vlaamse Landmaatschappij die

garantie kan geven.

De vier topjuristen die het nooddecreet hebben uitgewerkt, moeten het standpunt van de auditeur bij de Raad van State analyseren. De werkgroep onderzoekt ook waar de natuurcompensaties het best

opgesomd worden, in het nooddecreet zelf, dan wel in de bijlagen. Ten slotte is beslist dat het nooddecreet twee kear aan de Europese Commissie wordt gemeld: één keer bij de indiening in het Vlaams parlement; een tweede keer bij de goedkeuring ervan.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]