Redding van Doel is niet onmogelijk

 

Antoon Wouters

16/10/2001

BRUSSEL -- Het is met het polderdorpje Doel een beetje zoals met wisselvallig weer: buien afgewisseld met opklaringen. Op een debat van het Verbond van Vlaamse Academici is gebleken dat het Saeftinghedok, dat pal op de dorpskern van Doel zou komen te liggen, misschien door een alternatief kan worden vervangen.

Het debat zorgde voor een confrontatie van ideeŽn tussen Joachim  Coens, beheerder van de haven van Zeebrugge, en Eddy Bruyninckx, die het Antwerps Havenbedrijf leidt.

Bruyninckx gaf te kennen dat de Antwerpse haven onderzoekt of het nieuw te bouwen Deurganckdok niet verbonden kan worden met het bestaande Doeldok in de Waaslandhaven. Door deze verbinding te maken, zouden er op de linkeroever twee getijdendokken ontstaan.

In deze visie is het derde dok, het Saeftinghedok, niet meer nodig. Dat zou pal op de dorpskern van Doel worden gebouwd, met alle politieke en sociale spanningen daaraan verbonden.

Antwerpen moet creatief zijn want de haven voelt de hete adem van nieuwe procedures voor de Raad van State in de nek. Doelenaars vechten de geldigheid van het nieuw gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren -- met Deurganckdok -- alweer aan. De auditeur bij de Raad van State,

Chantal Bamps, vraagt de schorsing van het gewestplan omdat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen geschonden worden. Als natuurgebied ingevolge infrastructuurwerken verloren gaat, moet het elders gecompenseerd worden. Dat gebeurt niet of onvoldoende. De aanduiding van de schorren en slikken van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is volgens de auditeur geen compensatie. Dit gebied was eerder al als natuurgebied aangeduid.

Het tweede argument van de auditeur is totaal nieuw. Er kan niet met de bouw van het Deurganckdok begonnen worden zolang het verlies aan natuurgebied niet gecompenseerd is. Eerst compenseren en dan bouwen, zegt de auditeur in haar verslag. Zij steunt haar standpunt op een diepgaande analyse van de Europese Richtlijnen. Als de staatsraden dit standpunt bijtreden, loopt Antwerpen verdere vertraging op, ondanks een ,,nooddecreet'' ten voordele van het Deurganckdok.

Het debat van het Verbond van Vlaamse Academici bracht ook grote Zeebrugse plannen aan het licht. De Brugse havenbeheerder, Joachim Coens, vroeg zich af of de achterhaven van Zeebrugge niet tot een getijdendok kan worden omgebouwd, nadat de gigantische zeesluis afgebroken is. Het zou voor eens en voor altijd de juridische problemen over het gebruik van de voorhaven voor snelle

containertrafieken uit de wereld helpen.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]