PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, dec. 2000


Vlaamse Regering probeert Raad Van State buiten spel te zetten. Dictatoriale middelen om blunders op de Linkeroever toe te dekken.

Sedert de beslissing van 7 maart 11. door de Raad van State om de bouwvergunning voor het Deurganckdok in Doel te schorsen is de Vlaamse Regering in de weer om, in het grootste geheim, een nooddecreet in elkaar te boksen. Daarmee kan de overheid zowel de wettelijk voorziene inspraakprocedures als uitspraken van het hoogste rechtsorgaan negeren. Dat staat vandaag te lezen in het weekblad Knack.

Dit nooddecreet wordt momenteel voorbereid door een groep advocaten die zonder openbare procedure werden aangeworven en contractueel verplicht zijn tot geheimhouding.

Van de informele werkgroep' die sedert mei aan het werk is, is in parlementaire documenten géén spoor terug te vinden. Officieel weet de Commissie Openbare Werken van niets.

Ondertussen proberen de juristen van het Vlaams Gewest en het Antwerps Havenbedrijf een uitspraak over de tweede gewestplanwijziging in de lopende procedure bij de Raad Van State te vertragen. Als het nooddecreet eerder klaar is wordt de klacht namelijk zonder voorwerp.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat hier duistere machten aan het werk zijn voor wie democratie niets meer is dan een schaamlap.Uit de uitspraken van de Raad Van State en de opmerkingen van de Europese Commissie blijkt keer op keer dat de Vlaamse Regering in het dossier Doel zwaar in de fout is gegaan. Het enige antwoord dat die Vlaamse Regering hierop weet te verzinnen is een zogenaamd "validatiedecreet" waardoor de inspraak van de burger wordt onmogelijk gemaakt en het hoogste rechtscollege in het land buiten spel wordt gezet. Dat zijn de praktijken van dictaturen en regimes waar elk normaal mens de neus voor ophaalt.

Doel 2020 roept dan ook alle democratische krachten, en in het bijzonder alle democratische parlementsleden, op om zich met hand en tand te verzetten tegen dit staatsfascisme dat niets anders voor ogen heeft dan de normale democratische besluitvorming en rechtsgang in het land te verhinderen. En enkel ten dienste staat van een kliek kapitalisten voor wie mens, gemeenschap en milieu niet meer zijn dan stoorzenders in hun megalomane plannen.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
J. Creve
Tel. 03/773.28.33.


 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]