PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, 19 sep. 2001

 

Doel 2020 reageert met ongeloof op de uitspraken van minister-president Patrick Dewael. 

 

Die verklaarde namelijk aan de pers dat hij, inzake de aanleg van het Deurgancdok in Doel, PSA Corporation Ltd, een staatsbedrijf in volle eigendom van de stadsstaat Singapore, "heeft gerustgesteld". Volgens De Wael zal een (nog te stemmen!) Vlaams decreet de aanleg van het betwiste dok mogelijk maken. Daarvoor zou de bestaande wetgeving uitgeschakeld worden die overigens voor iedere burger van tel blijft. 

Ondertussen worden, sedert deze morgen, via de VRT-radio, reclamespotjes uitgezonden die de samenwerking tussen de Vlaamse regering en het regime in Singapore in een geur van wierook moeten zetten? Staatspropaganda dus voor een door de bevolking, en de hoogste rechtsorganen in dit land, en de Europese Commissie betwist project?

 

Met zijn demarches loopt de minister-president niet alleen vooruit op de feiten, hij gaat als hoofd van de uitvoerende macht ook zijn boekje te buiten. Het stemmen van een decreet is de bevoegdheid van het Vlaams Parlement, niet van de minister-president.

 

Het decreet dat men op het oog heeft en het Vlaams Parlement door de strot wil duwen is bovendien ongrondwettelijk omdat het ongerechtvaardigde discriminaties inhoudt en omdat het enkel tot doel heeft te ontsnappen aan de uitspraken van de Raad Van State en de burger de grondwettelijk bepaalde rechtsbescherming tegen de overheid via de rechter onmogelijk te maken. Dit opzet kan Doel 2020 staven met verschillende interne documenten van de Vlaamse overheid zelf en waarin duidelijk wordt gesteld dat deze ware bedoeling zeker niet in de toelichting mag worden ingeschreven, omdat het Arbitragehof een dergelijk decreet anders zeker nietig zou achten.

Tot slot is er, in dit dossier, ook nog de ingebrekestelling van de Vlaamse Regering door de Europese Commissie en zijn er nog verschillende klachten lopende. Het getuigt ronduit van een gebrek aan elementair fatsoen om opnieuw (voor de derde keer) een bouwvergunning af te leveren, zo lang er in deze zaak geen duidelijkheid bestaat, d.w.z. geen uitspraak van de Europese instellingen. Men mag niet vergeten dat het Europees recht voorrang heeft op elk decreet dat het Vlaams Parlement zou proberen stemmen.

Doel 2020 kan niet anders dan constateren dat de Vlaamse Regering enkel lippendienst bewijst aan de democratie. Ondertussen speelt ze waterdrager voor de private belangen van multinationals en een staatsonderneming van een ronduit ondemocratisch regime (PSA). Tegelijk doet ze er alles aan om de burgers in Doel en de poldergemeenten de mond te snoeren met alle middelen die voorhanden zijn. Dat is onaanvaardbaar en ronduit stuitend voor iedereen die nog een greintje waarde hecht aan de principes van democratie. 

 

In deze context maakt de Vlaamse Regering elke minnelijke overeenkomst in dit dossier bij voorbaat onmogelijk. Zij laat aan de Doelenaars en de inwoners van de polderdorpen geen andere keuze dan radicaal door te gaan met hun actie.

 

Doel 2020

Voor verdere informatie i.v.m. deze persmededeling en de juridische context kan u contact opnemen met de raadsman van Doel 2020, mr. P Matthias Storme, 0475/78.41.52.

Voor Doel 2020 kan u contact opnemen met Jan Creve , Tel. 03/773.28.33. of

ere-senator Ferdinand De Bondt, Tel. 03/777.57.77.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]