PERSMEDEDELING

van DOEL 2020 11 april 2001


Vandaag raakte via het dagblad De Morgen en het weekblad De Wase Koerier het ontslag bekend van de dorpsopbouwwerker Wim Van Acker, die op 19 februari werd aangesteld, en door het kabinet van Vlaams Minister Vogels en door volksvertegenwoordiger Stassen te Doel aan de bewoners van Doel en aan de pers werd voorgesteld op 1 maart. Naar verluidt is het ontslag 'arbeidsrechterlijk' volledig in orde! 

Uit de feiten blijkt thans zonneklaar dat het nooit de bedoeling is geweest om met de aanstelling van een opbouwwerker ingrijpende maatregelen te treffen ten gunste van Doel (wij herinneren aan : geen werkingsmiddelen, geen vaste stek te Doel, geen begeleidingsgroep, geen directe kontakten met het College te Beveren).

'Met grote bezorgdheid' heeft eresenator Ferdinand de Bondt, zich onmiddellijk na het vernemen van ditontslag, gewend tot de bevoegde Minister, om over deze kwestie opheldering te bekomen, opheldering die tot heden is uitgebleven.

De regeringsbeslissing van 19 mei 2000 over de leefbaarheid van Doel vormt één geheel; als de bevoegde minister de taak en de opdracht van de dorpsopbouwwerker laat vallen; valt ook al de rest van dat akkoord.

De daad is nu aan de verantwoordelijke minister en haar collega's.

Van het RISO of van een bepaalde (roddel)-pers mag de uitvoering van de beslissing over de leefbaarheid van Doel niet afhangen.

Als de Vlaamse regering ècht en oprecht iets wil doen voor het voortbestaan van Doel, dan staat Doel 2020 ter beschikking, als de meest representatieve bewonersgroep in Doel, van 'blijvers' èn 'vertrekkers'. Iets doen voor Doel is geheel iets anders dan betutteling vanuit de ivoren toren te Brussel, maar met moed en durf de stap zetten naar de mensen toe. In Vlaanderen en ver daarbuiten weet men het - Doel is het meest bedreigde dorp In Vlaanderen.

De bal in plaats van de man spelen is onze boodschap.

Terzake blijft Doel 2020 beschikbaar voor gesprek

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020
eresenator Ferdinand de Bondt 03/777.5.777
Jan Creve 03/773.58.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]