PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, mrt. 2001


Onder bescherming van Ere-senator Ferdinand De Bondt, Prof em. Karel Van Isacker en filmcineast Frank Van Passel

Persmededeling

Nieuwe bouwaanvraag AWZ voor Deurganckdok

Nog voor de uitspraak van de Raad Van State inzake de bouwvergunning voor het Deurgancdok doet de administratie van Steve Stevaert een nieuwe bouwaanvraag bij de gemeente Beveren. Dat blijkt uit het openbaar onderzoek dat deze week in de gemeente Beveren starte. De bouwaanvraag omvat ook de storting van baggerspecie in een 100ha groot gebied van de Arenbergpolder.

Doel 2020 reageert ook woedend op de berichten van diezelfde administratie dat ze in Prosperpolder een potpolder van 500ha wil aanleggen. Daarmee breekt de overheid haar belofte dat dit gebied zou gespaard worden.

Voor Doel 2020 is hiermee duidelijk dat de Vlaamse overheid van kwade wil is en enkel de vernietiging van de ganse polder voor ogen heeft. Wat men vernietigt aan waardevol landschappelijk gebied gaat men daar bovenop nog eens compenseren met de vernietiging van ander waardevol landschappelijk agrarisch gebied. Bovendien geeft men zich zelfs de moeite niet opspuitingen te beginnen daar waar ze het meest voor de hand liggen: te weten, het Doeldok of reeds opgespoten haventerreinen.

Over het vernietigend oordeel van de Europese Commissie wordt met geen woord gerept; de nakende schorsing van de lopende bouwvergunning door de Raad Van State wordt genegeerd. In niets lijkt de Vlaamse Regering rekening te willen houden met wie of wat dan ook.

Als deze plannen van de Vlaamse Regering doorgang vinden betekent dit het einde van de polder, van de landbouw en van de mensen die daar wonen. Wij zullen dit niet lijdzaam laten gebeuren en roepen daarom al onze medestanders, alle boeren en polderbewoners op deze nieuwe aanslag te bestrijden, met alle middelen die ons daartoe ter beschikking staan.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
Jan Creve
Oud Arenberg 111
9130 Kieldrecht 03/773.28.33

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]