PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, feb. 2001Aanstelling van dorpsopbouwwerker Doel is ondermaats

Voor Doel 2020 is de officiële aanstelling van een dorpsopbouwwerker in Doel op 1 maart a.s. ondennaats zolang dit niet gepaard gaat met andere fundamenteel noodzakelijke maatregelen voor de leefbaarheid van Doel.

Samen met de beslissing dat Doel op termijn van de kaart kan worden geveegd werd er beslist leefbaarheidsmaatregelen te nemen voor het dorp maar tot op de dag van vandaag gebeurt er NIETS. Op de betrokken kabinetten steekt men zich systematisch weg achter andere ministers. En dat terwijl in de Vlaamse Regering 4 ministers zitten die deel uitmaken van partijen die van Doel beweerden een breekpunt te maken. Voor Doel 2020 getuigt dit van een enorme grofheid.

Hoe is het te verklaren dat om de haverklap miljoenen en nog eens miljoenen worden uitgetrokken voor allerhande projecten terwijl men tegengesteld aan alle gemaakte beloften voor Doel nog geen aalmoes uittrekt.

De aanstelling van een dorpsopbouwwerker voor Doel is noodzakelijk. Maar dat houdt in dat de man échte werkingsmiddelen krijgt en niet, zoals nu, een miezerige 180.000Fr. Dat houdt in dat de man verloont wordt op een serieuze manier en niet, zoals nu, met ongeveer een vijfde van wat de dorpsopruimer Aelbers krijgt. Dat houdt ten slotte in dat men een dorpsopbouwwerker aanstelt tot minimum 2007 en niet, zoals nu, tot 30november 2001(!).

Bijna één jaar na de nefaste beslissing van de Vlaamse Regering wordt het woonrecht (waarbij nieuwe bewoners zich kunnen vestigen in Doel) nog altijd onmogelijk gemaakt door sabotage op verschillende ministeriële kabinetten; is er géén oplossing voor landbouwers die willen verder boeren; en doet men er nog altijd alles aan om mensen eenvoudigweg wég te jagen uit het dorp.

Over het vernietigend oordeel van de Europese Commissie maakt men zich binnenskamers zorgen. Maar op het terrein gaat men door alsof er niets gebeurt en wil men binnenkort, zelfs ondanks de schorsing van de lopende bouwvergunning door de Raad Van State, beginnen met honderd ha landbouwgrond onder te spuiten.

Voor Doel 2020 bewijst dit dat de huidige Vlaamse Regering géén enkele bekommernis heeft met de mensen die ze zou moeten vertegenwoordigen en in de feiten weinig meer is dan een knechtenregering in dienst van het grootkapitaal en machtige lobbygroepen.

Namens Doel 2020,
Jan Creve
Oud Arenberg 111
9130 Kieldrecht 03/773.28.33

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]