VLAAMSE REGERING GOOIT MILJARDEN IN HET WATER.


PERSBERICHT, 7 dec. 1999


Uit het antwoord van Minister Stevaert op vraag nr. 32 dd. 12 okt. '99 van Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Declercq blijkt dat het toegankelijk houden van de Antwerpse haven momenteel mťťr dan het dubbele kost van het toegankelijk houden van de Zeebrugse haven. Vanaf volgend jaar zouden de onderhoudsbaggerwerken voor de toegang tot de Antwerpse haven oplopen tot ongeveer 3 miljard BEF per jaar. Dan zal het 48 voet verdiepingsprogramma voor de toegang tot de Westerschelde en Antwerpen voltooid zijn. Dit verdiepingsprogramma kost 2673 miljoen BEF.

Zonder de resultaten van de aan gang zijnde studie (MOVE- monitoring verdieping) over de huidige ecologische gevolgen van deze verdiepingswerken af te wachten en zonder bijkomende kostprijsberekening heeft de Vlaamse regering aan Nederland reeds een memorandum overhandigd waarin gesteld wordt dat een verdere verdieping van de Schelde tot een getijonafhankelijke vaart met schepen van 14 m diepgang nodig is. Dit komt neer op een verdiepingsprogramma tot 51 voet. Thans zijn reeds de eerste onderzoeken aan de gang naar de technische mogelijkheden hiervan. 
Volgens schattingen van de Bond Beter Leefmilieu zou zo'n verdieping 10 miljard BEF. kosten en 1 miljard extra jaarlijkse baggerkosten, wat de globale jaarlijkse baggerkosten zou doen oplopen tot 4 miljard BEF. per jaar.
Daarenboven worden het zandaanzuigeffect (kustontzanding), alsook de waterstuwing bij vloed en het overstromingsgevaar stroomopwaarts Antwerpen door de baggerwerken steeds groter.

Groen vzw stelt daarentegen vast dat de Vlaamse regering te weinig inspanningen levert om de voorhaven van Zeebrugge toegankelijk te maken voor de grootste containerschepen. Daartoe zou de Vlaamse regering voorrang moeten verlenen aan de realisatie van het 55 voet verdiepingsprogramma voor de toegang tot Zeebrugge. De kosten hiervan zijn reeds officieel geraamd op 447 miljoen BEF. Dit is vele keren goedkoper dan eventuele verdere verdiepingswerken in de Westerschelde en voor een grotere diepgang (55 voet) dan in de Schelde (max. 51 voet) mogelijk is. 

Groen vzw vraagt bijgevolg aan de Vlaamse regering om financiŽle en ecologische redenen af te zien van alle plannen voor verdere verdieping van de Westerschelde.


Groen vzw vraagt dringend de optimalisatie van het Albert II-containerdok in de Zeebrugse voorhaven en de toegang daartoe. In het licht van het streven naar complementariteit tussen de Vlaamse havens verdient de containeroptie voor de Zeebrugse voorhaven de absolute prioriteit. 
Anderzijds dient het Europees Vogelrichtlijngebied in de Zeebrugse achterhaven behouden te worden en is elke havenuitbreiding in het achterland van Zeebrugge verwerpelijk.

Wat de Antwerpse haven betreft, moet de inbreiding van de industrie op bestaande industrieterreinen meer kansen krijgen en moet de Vlaamse regering zo vlug mogelijk overgaan tot een bouwstop van het vernietigende, ruimteverspillende en ecologisch en economisch onverantwoorde Deurganck-containerdok nabij Doel.

Om in de toekomst te kunnen komen tot een zuiniger en efficiŽnter planning en uitvoering van overheidsinvesteringen in havenontwikkeling, is het tevens dringend noodzakelijk de havengebruikers mee te laten betalen in de overheidsinvesteringen voor havenuitbouw en havenonderhoud. Dit verdient een aanpak op Europees niveau en is van bijzonder groot belang voor de gewenste sanering van de Vlaamse en de Nederlandse havens in de Noordzeedelta.


Groen vzw Brugge, 
Vier Uitersten 1
8200 Sint-Andries.
tel. 050 / 31 15 62
erikvereecke@hotmail.com

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]