PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, nov. 1999Uit een document dat De Wase Koerier en Het Vrije Waasland vorige week publiceerden blijkt dat, in tegenspraak met wat eerder door verschillende instanties beweerd werd, het zogenaamde Sociaal Begeleidingsplan voor Doelenaars nog langs geen kanten rond is. Ondertussen proberen de zogenaamde sociaal-bemiddelaar en de onteigeningscommissie wel om zoveel mogelijk mensen tot onteigenen aan te zetten. Dat dit later wel eens voor een serieuze financiële kater zou kunnen zorgen, vertelt men er niet bij. In zijn luxekrantje voor de Doelse bevolking doet Aelbers echter alsof al de problemen reeds opgelost zijn en de onteigening onafwendbaar is. En dat terwijl de problemen niet te overzien zijn! Voor Doel 2020 is het duidelijk dat bepaalde instanties onder valse voorwendsels zoveel Doelenaars als mogelijk het dorp proberen uit te krijgen om zodoende een situatie te creëren waarbij het dorp toch, zonder veel tegenkanting, kan opgeruimd worden. De recente beslissing om (met steun van de Antwerpse havenlobby en het ministerie van Steve Stevaert) de leefbaarheidspremie op te trekken tot 100 miljoen past in een zelfde strategie.

Waarnemers stellen dat inzake Doel quasi alle stappen die bij een onteigeningsprocedure horen worden overgeslagen. Huizen worden opgemeten, schatters stappen af, mensen worden onder sterke morele druk aangezet een "aanvraag tot minnelijke schikking" te ondertekenen. En dat terwijl er nog geen onteigeningsbesluit is! Ondertussen wordt er ook bewust verkeerde informatie verspreid. Minister Stevaert zegt dat 131 van de 171 eigenaars in Doeldorp een minnelijke Schikking aanvroegen. Daarbij gaat men voorbij aan het feit dat eigenaar niet noodzakelijk bewoner betekent. Doel telt méér dan 350 woningen, waarvan zo'n 250 in de dorpskom. Behoren deze 250 woningen dan toe aan 171 eigenaars?! En hoeveel van de 131 eigenaars die een schatting van hun onroerend goed lieten maken zullen effectief ingaan op de minnelijke schikking ? Bovendien wonen er in Doel ook nog altijd 900 mensen i.p.v. de 600 waar Fred Claes het onlangs over had. Doel 2020 vraagt dat dit sinister gedoe eindelijk ophoudt en de overheden zich houden aan hun eigen beloftes. Die hielden in dat er geen werken zouden starten vooraleer het Sociaal Begeleidingsplan volledig zou rond zijn ! In die zin leverde het gemeentebestuur van Beveren zelfs een voorwaardelijke bouwvergunning af. Maar dat lijkt men nu te vergeten. Dat betekent ook dat de sabotage op het kabinet van minister Stevaert moet ophouden en men in plaats van bijkomende oprotpremies werk maakt van leefbare polderdorpen. De problematiek is bekend, de kennis is voor handen. Op wat wacht men eigenlijk? Of is die zogenaamde nieuwe studie echt een doekje voor het bloeden?

Als de nieuwe Vlaamse regering haar geloofwaardigheid wil behouden, wordt het tijd dat zij inzake Doel dringend een positief geluid laat horen. Het zou alleszins getuigen van een verregaand misprijzen voor de bevolking mocht wat in Pernis kan onder veel moeilijkere omstandigheden voor de Vlaamse Regering, niet kunnen in Doel.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]