PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, aug. 1999


Naar aanleiding van de geplande actie- en solidariteitsdag voor het behoud van Doel zondag a.s. in Doel vindt vanavond om 19u een persconferentie plaats van wat eens "De Boze Doelenaars" waren.
Volgens hen zijn de "Doelenaars" de betutteling beu en willen ze zelf beslissen over hun toekomst.

Dat klopt, "de Doelenaars" zijn inderdaad de betutteling beu van een kliek die in naam van het algemeen belang enkel uit is op eigen profijt en haar wil probeert op te leggen aan gans de bevolking

"De Doelenaars" zijn de verdachtmakingen en intimidatie uit dezelfde hoek beu. Beu om zich te laten
voorschrijven met wie wij mogen samenwerken en wie niet voor het behoud van ons geliefd dorp.

Gisteren hebben Fred Claes en Leo Brandts met hun medestanders bewezen waar Zij staan. Op een talrijk bijgewoonde vergadering van Doel 2020 verschenen ze onuitgenodigd om de 76jarige Ferdinand De Bondt uit te schelden op de meest grove manier. Welnu met dat soort "volk" willen de
Doelenaars" niets meer te maken hebben.
De Boze Doelenaars" hebben 4 jaar tijd gehad om iets te bewijzen. Ondanks hun CVP en SP-vrienden op hoog niveau is dat op NIETS meer uitgedraaid dan een dooie mus. Ze zijn mislukt en proberen dat nu te verdoezelen door tekeer te gaan tegen iemand die ZONDER eigen baat zich al jaren inzet voor de poldergemeenschap.

Het sociaal begeleidingsplan blijft, ook als Doel blijft, gehandhaafd- Maar dat is voor de heerschappen van de "Boze Doelenaars" onvoldoende. IEDEREEN moet weg voor hen, Doel MOET kapot. En geen
ander middel is daarvoor te min. Daarvoor volstaat het te verwijzen naar de zogenaamde milieustudie van mr. Brandts die moest aantonen dat Doel één van de ongezondste gemeenten is in Vlaanderen maar op vervalste cijfers bleek te berusten.

Als er mensen zijn op Doel die willen vertrekken, goed. Elk doet wat hem het beste lijkt. Maar dat men ophoudt om met dictatoriale maniertjes zijn wil op te leggen aan de meerderheid van de Doelenaars!

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,

Marina Apers, Doel.
Jos Adriaenssens, Doel.
Jan Creve, Kieldrecht. 
Jerome De Paepe, Doel. 
Paul Van Broeck, Prosperpolder. Rudi Van Buel, Doel. 
Maurice Vergauwen, Doel.

Contactadres: Jan Creve Tel. 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]