DE ODYSSEIA VAN HOMEROS

ALGEMENE OPGAVEN
SCHEMA RINGSTRUCTUUR
SCHEMA TIJDSVERLOOP
AANDACHTSPUNTEN PER BOEK
DE ODYSSEIA - SAMENVATTING
ANDERE WEBSITES OVER DE ODYSSEIAHOMEROS

Ik las Odysseus' smartelijke tocht
en spelde in de schemer de symbolen:
de zeeën, de godinnen en de holen,
waarin hij liefde en bescherming zocht.

Toen ik het boek sloeg in zijn zeven sloten,
was het of ik ontwaakte van een reis;
ik had gezworven en had drank en spijs
aan menig tafel met de held genoten.

Waar mag Homeros met het blind gezicht
wel dolen, dacht ik; maar waarom zo denken:
is de dichter dan meer dan het gedicht?

Ik zag de koele stroom verborgen wenken:
de Lethe, dacht ik, dooft het laatste licht,
maar verzen zijn onsterflijke geschenken.

Bertus AafjesAlgemene opgaven

Imme Dros' vertaling aanbevolen.

 1. Je moet de drie hoofdthema's van de Odysseia kennen en kunnen bespreken:
  • De zwerftochten van Odysseus
  • De zoektocht van Telemachos (en zijn ontwikkeling van jongen tot man)
  • Odysseus' terugkeer en wraak

 2. Van de volgende personages uit de Odysseia moet je weten wie ze zijn en wat voor persoonlijkheid ze hebben:

  Alkinoös, Antinoös, Arete, Eumaios, Eurykleia, Eurymachos, Helena, Melanthios, Menelaos, Nausikaä, Nestoor, Odysseus, Penelope, Polyphemos, Telemachos
 3. Twee rituelen komen zeer vaak voor:

  • Gastvrijheid
   Gastvrijheid ten opzichte van vreemdelingen speelt een zeer belangrijke rol in de Odyssee. Beschrijf wat men als 'goede omgangsvormen' beschouwt bij de ontvangst van een gast. Wat is dus het vaste ritueel?
   Overlees bijv. de ontvangst van Telemachos door Nestoor of Menelaos, of die van Odysseus door de Phaiaken of Eumaios.
  • Offeren
   Ook een offer aan de goden gaat volgens een vast ritueel: welk? Nestoor bijv. offert op het strand aan Athena.

 4. Egypte krijgt bijzondere aandacht in de Odyssee. Vooral in boek 4. Zorg, dat je weet wat daarin staat.
 5. Voorspelling en tovenarij komen veel voor in de Odyssee. Noteer, terwijl je leest, een voorbeeld van volgende soorten:
  • natuurlijke fenomenen die als een wonder worden beschouwd,
  • voorspellend gedrag van dieren,
  • voorspellende belevingen van mensen,
  • bijzondere groei of bijzondere voorwerpen,
  • toverpraktijken.

 6. Geregeld vallen personages in een onbedwingbare slaap. Welke functie heeft deze slaap in het geheel van het verhaal?
 7. Welke vrouwen / godinnen spelen een belangrijke rol voor Odysseus in de loop van het verhaal? Welke rol?
 8. Noteer welke zangers je tegenkomt in de Odysseia en wat voor een persoonlijkheid ze van Homeros (ook een zanger!) krijgen.
 9. Met welke scŔne begint en eindigt een boek meestal? Waarom, denk je?
 10. Je moet epische kenmerken, epitheta ornantia en Homerische vergelijkingen kunnen herkennen in de tekst.
 11. Wat voor geschenken geeft men elkaar zoal in de Odysseia? Wie geeft ze aan wie, in het algemeen gesproken?
 12. Je moet in grote lijnen de inhoud van de Odysseia kunnen schetsen (zie samenvatting).
 13. Sommige geleerden denken, dat boek 24 (het laatste) een latere toevoeging is aan de Odysseia, en dat deze eigenlijk eindigde bij boek 23. (De indeling in boeken is niet door Homeros, maar later gebeurd.) Overweeg bij jezelf het pro en/of contra van deze stelling.
 14. Aan de 'ringstructuur' van Odysseus' avonturenverhalen kun je zien, dat Homeros zijn werk zorgvuldig gecomponeerd heeft.
  Zie onderstaand schema. (*)
 15. Het tijdsverloop van de Odysseia beslaat, volgens sommige berekeningen, 40 dagen.
  Zie onderstaand schema. (*)


DE RINGSTRUCTUUR VAN ODYSSEUS' RELAAS
(boek 9 - 12)
thema

Troje (boek 9)
Kikones (boek 9)
  Storm van 2 dagen, met schipbreuk (boek 9)
	De Lotuseters (boek 9)
	  De Cycloop (boek 9)	
		 Aiolos en een storm (boek 10)

	  De Laistrygonen (boek 10)
	Kirke (boek 10)
		   Elpenor's dood en 
		   vertrek van Kirke's 
		   eiland (boek 10)
			  De onderwereld (boek 11)
		   Elpenor's begrafenis 
		   en terug naar Kirke 
		   (boek 11)
	Sirenen (boek 12)
	  Skylla en Charybdis (boek 12)		
		 Helios en weer een storm (boek 12)

	  Charybdis en Skylla (boek 12)	
	Kalypso (boek 12)
  Storm van 2 dagen, met schipbreuk (boek 7 en 5)
Phaiaken
Ithaka


(schipbreuk)
verleiding
gevaar
wind,storm, ongehoorzaamheid
gevaar
verleiding

dood

dood

dood

verleiding
gevaar
wind,storm,
ongehoorzaamheid
gevaar
verleiding
(schipbreuk)


Dag
HET TIJDSVERLOOP VAN DE ODYSSEIA

Boek

Dag 1

De goden vergaderen, Athena bezoekt Telemachos

Boek 1

Dag 2

Vergadering op Ithaka, Telemachos zeilt uit

Boek 2

Dag 3

Telemachos komt aan in Pylos

Boek 3

Dag 4

Telemachos vertrekt uit Pylos

Boek 3

Dag 5

Telemachos naar Sparta; ontvangst door Menelaos

Boek 3-4

Dag 6

Telemachos' verblijf in Sparta; Menelaos' verhaal; de vrijers op Ithaka vernemen dat Telemachos is uitgevaren en beramen een aanslag op hem. Penelope heeft een droom.

Boek 4

Dag 7

Tweede vergadering van de goden

Boek 5

Dag 8-11

Odysseus bouwt zijn vaartuig

Boek 5

Dag 12-28

Odysseus heeft een goede vaart

Boek 5

Dag 29

Poseidon doet Odysseus schipbreuk lijden

Boek 5

Dag 30-31

Odysseus drijft af naar Scheria

Boek 5

Dag 32

Athena zendt Nausikaa naar het strand; ze ontmoet Odysseus, die gastvrij ontvangen wordt in het paleis van de Faiaken

Boek 6-7

Dag 33

Onthaal van Odysseus, die zijn avonturen vertelt

Boek 8-13

Dag 34

Odysseus reist naar Ithaka

Boek 13

Dag 35

Odysseus aan land op Ithaka; verblijf bij Eumaios; Telemachos reist van Sparta terug naar Ferai

(O) Boek 13-14;
(T) Boek 15

Dag 36

Telemachos bereikt Pylos en vaart naar Ithaka

Boek 15

Dag 37

Telemachos legt aan op Ithaka en voegt zich bij Odysseus en Eumaios

Boek 15-16

Dag 38

Odysseus, in de vermomming van een bedelaar, mengt zich onder de vrijers, vecht met een andere bedelaar, spreekt met Penelope, wordt herkend door zijn voedster Eurykleia

Boek 17-19

Dag 39

De wedstrijd met de boog van Odysseus. Odysseus doodt de vrijers. Penelope herkent eindelijk Odysseus

Boek 20-23

Dag 40

De zielen van de vrijers in de Hades; Odysseus zoekt zijn vader Laertes op; Athena verzoent Odysseus met de familieleden van de vrijers

Boek 23-24(*) De ringstructuur vond ik op een engelstalige webpage, die sindsdien verdwenen is. Het tijdschema vond ik op de webpage van Robin Mitchell-Boyask van Temple University.


Aandachtspunten per boek:

De Odyssee - Samenvatting in episodes
Focus op de actie rond hoofdpersonages: Athena, Odysseus, Penelope, Telemachos
(met enkele vragen)