Raming van de successierechten in BelgiŽ

Bij toepassing van het wettelijk erfrecht.

Volg de pijlen in de afbeelding hieronder en klik op het vakje dat beantwoordt aan de familiale toestand waarvoor u een berekening wilt maken. Klik hier voor een korte inleiding.

de overledene heeft kinderende overledene heeft een overlevende echtgeno(o)t(e)er zijn broers en zusters en beide ouders zijn overledener zijn broers en zusters en minstens ťťn ouder leeft noger zijn geen broers en zusters en beide ouders zijn overledengeen broers en zusters maar minstens ťťn ouder leeft nog
Downloaden ?
Verloopt het raadplegen van de rekeningsbladen nogal traag ? Of wilt u gewoon deze berekeningsbladen liever downloaden en lokaal raadplegen via uw browser ? Klik hier om het downloaden van de laatste versie te starten. Deze versie is laatst bijgewerkt op 24-4-2000, en omvat 470 kilobytes in gecomprimeerde vorm ("successi.zip").
Systeemvereisten : 3 megabytes vrije schijfruimte en een browser die javascript kan interpreteren (bijv. Internet Explorer 3.0 of hoger, Netscape Navigator 3.0 of hoger).
Installatie : gebruik na het downloaden Winzip (of andere software) om het bestand "successi.zip" te decomprimeren in een nieuw aangemaakte directorie, bijv. de directorie "erfenisrechten".
Start vervolgens in uw browser de hoofdpagina, genaamd "raming.htm". Of nog beter : maak een snelkoppeling naar "raming.htm" op uw bureaublad van Windows.

Historiek van de bijwerkingen :
 • 15 september 1997 : fout weggewerkt in de toerekening van het passief, meer bepaald werden de begrafeniskosten in uitzonderlijke gevallen verkeerd afgetrokken van de roerende nalatenschap (voor de Vlaamse successierechten). Deze fout werd gesignaleerd door het registratiekantoor te Gent.
 • 5 maart 1998 : een typfout verbeterd in het bestand "bereken2.htm". Fout gesignaleerd door het kantoor van notaris Victor Van De Poel.
 • 19 april 1998 : fout weggewerkt in de toekenning van de vermindering voor erfdelen tussen 500.000 en 3.000.000 frank in Vlaanderen. In het speciale geval van de kloving in de zijlinie werd deze vermindering ten onrechte tweemaal toegekend. Deze fout werd gesignaleerd door het registratiekantoor te Poperinge.
 • 19 april 1998 : Update voor de nieuwe Waalse gunstregeling voor familiale ondernemingen (van kracht sedert 1-1-1998).
 • 7-3-1999 : bug weggewerkt bij de berekening van de vermindering ingeval broers/zusters tesamen erven met kinderen van overleden broers/zusters. Fout gesignaleerd door Jacques Diels, gepensioneerd notarisklerk te Bree.
 • 1-5-1999 : Update voor de nieuwe Brusselse gunstregeling voor familiale ondernemingen (van kracht sedert 1-1-1999).
 • 1-5-1999 : Update betreffende de gewijzigde voorwaarden voor het gunsttarief voor familiale ondernemingen in Vlaanderen
 • 1-5-1999 : aanpassing van de berekeningbladen omwille van de afschaffing der afronding van de belastbare grondslag naar het hoger honderdtal (= aanpassing omwille van de Euro).
 • 1-5-1999 : Tussentijdse aanpassing aan de Euro. De berekende successierechten worden thans zowel in Belgische frank als in euro weergegeven. (de berekeningsgrondslag voorlopig nog niet).
 • 2-5-1999 : Tekstuele aanpassing in het bestand "successi.htm". Gesignaleerd door notaris Stefaan laga..
 • 31-7-1999 : aanpassing aan een gewijzigde administratieve praktijk in Vlaanderen. Thans een evenredige omslag van de gemeenschappelijke schulden over alle goederen van de huwelijksgemeenschap, in plaats van een schuldenaanrekening die analoog was aan die van het passief van de nalatenschap. Gesignaleerd door notaris Christine Callens, te Lendelede.
 • 2-8-1999 : Tekstuele verbetering (prijscourant i.p.v. rekening-courant), gesignaleerd door Dirk De Mil, Jurist bij de beursvennootschap de Buck & Cie N.V.
 • 4-8-1999 : aanpassing van de vergelijkingstabel betreffende het gunsttarief voor de overdracht van familiale ondernemingen. Reden : nieuw uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering (B.S. 3-8-1999), dat de voorwaarden voor het Vlaams Gewest gewijzigd heeft.
 • 24-4-2000 : verwijdering van een bug in de berekeningsbladen voor Brussel en WalloniŽ (situatie waarin er een overlevende echtgenoot is tezamen met kinderen). Bug gesignaleerd door Geert Verbeurgt.

  Voor wie meer wil lezen over successierechten, erfrecht en aangifte van nalatenschap :

 • Hoeveel bedragen de tarieven van de erfenisrechten ? (Vlaanderen - Brussel - WalloniŽ)
 • Gunsttarief voor familiale ondernemingen in Vlaanderen. .
 • Vergelijkingstabel Vlaanderen - WalloniŽ - Brussel : een vergelijking tussen het gunsttarief voor de vererving van familiale ondernemingen in Vlaanderen, WalloniŽ en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Wie erft in BelgiŽ ? Een beknopt schematisch overzicht.
     Bijzondere gevallen : 1) stiefkinderen en 2 ) ongehuwd samenwonenden in Vlaanderen.
 • Welke maatregelen kunnen genomen worden t.a.v. een nalatenschap ?
 • Hoe zit het met de aangifte van nalatenschap bij een overlijden ?
 • Hoe zit het met de successierechten in Nederland ? (de "successiemeter" van de koninklijke Broederschap der Nederlandse Notarissen)
 • Excel-berekeningsbladen op de site van Belnota : optimalisering van schenkings- en successierechten. Bereken hoeveel u optimaal kunt vooraf schenken om later zo minimaal mogelijk successierechten te hebben.
  © Paul Dons, Azalealaan 5 te 1851 Humbeek - Grimbergen
  e-mail : paul.dons@pandora.be
  homepage : http://www.notaris-dons.be.
  Deze berekeningsbladen mogen gratis gebruikt worden, hetzij via deze site, hetzij gedownload op een lokale PC. Verhuur, verkoop of enige andere distributie van deze berekeningsbladen is NIET toegestaan zonder toestemming van de auteur.