Albert Bastings heeft het belang van de informatica en het internet niet onderschat
Zowel voor het werk als voor zijn hobby's maakt Albert gretig gebruik van zijn computer.

Met deze nieuwe website als informatiebron heeft Albert Bastings de idee opgevat om al zijn vorige losstaande website's te verzamelen in één webadres. Het leven van Albert Bastings wordt zoals hierboven en beneden uitgebeeld, overzichtelijk omschreven in verscheidene items.

Waar en met wie bracht hij zijn jeugdjaren door? Welke sport beoefende hij? Wat creeerde hij als kunstenaar? Heeft zijn beroep invloed op zijn kunstwerken? Een digitale tentoonstelling?
Op al deze vragen krijgen jullie een antwoord door te klikken op onderstaande aangepaste ikoontjes