Sneeuw

In winterse maanden is sneeuw een veel voorkomend weerfenomeen.  Het laat de mens ook niet onverschillig.  "I'm dreaming of a white Christmas" is slechts n van de vele liedjes waarin mensen hun liefde uitdrukken voor sneeuw.  Wanneer de eerste sneeuw echter al een tijdje is gevallen, begint die sneeuw voor velen al eerder een last te worden.  Die zo gezellige sneeuw veroorzaakt ook heel wat verkeersellende.  Hier volgt het verhaal van de sneeuw...

Ontstaan van sneeuw...

Sneeuw ontstaat in de bevroren toppen van grote, dikke wolken.  Daar kan de temperatuur tot ver beneden het vriespunt dalen en ontstaan er ijskristalletjes die allerlei vormen kunnen aannemen: sterretjes, naaldjes, prisma's, plaatjes en combinaties hiervan.  Er bestaan geen twee ijskristallen die identiek van vorm zijn.  De vorm van de kristalletjes is afhankelijk van de hoeveelheid water in een wolk, de temperatuur van de wolk en ook van de snelheid van het bevriezingsproces.  Ijsnaaldjes vormen zich al bij een temperatuur van -5C,  maar de ideale temperatuur voor de vorming van ijskristallen is -12C.  Bij deze temperatuur ontstaan al mooie stervormige kristallen.  En sneeuwvlok bestaat uit vele van die kristalletjes die geleidelijk aan elkaar gegroeid zijn bij temperaturen die hoger zijn dan -5C.  Als de sneeuwvlok zwaar genoeg is, valt ze uit de wolk naar beneden.

Sneeuw in Belgi...

In ons land sneeuwt het lang niet overal evenveel.  De grootste dikten die zijn waargenomen in Laag- en Midden-Belgi bedragen 30 40 cm.  Dit terwijl er in de Hoge Venen al sneeuwlagen van 1,20 m zijn waargenomen.  Bij hevige wind kan de sneeuw zich op gaan hopen en zo ook veel dikkere lagen vormen.  Die sneeuwstormen of blizzards die het zicht tot nul kunnen herleiden komen ook het meest voor in de Hoge Venen, waar een kwart van de jaarlijkse neerslag als sneeuw valt.  Het 'sneeuwseizoen' in Belgi begint in november (uitzonderlijk oktober) en gaat door tot in april (uitzonderlijk mei).  In de Alpen (boven 3000 meter) blijft dit seizoen zowat het gehele jaar duren.

Sneeuw-weetjes...

Z                    Z                   Z                  Z                      Z                       Z                 Z

In de rook die uit een schouw van een fabriek komt, zitten vrieskernen zoals we die in een wolk vinden.  Onder ideale omstandigheden kan het dan in de buurt van die schouw langdurig sneeuwen terwijl de hemel onbewolkt is.

Sneeuw is een ideale isolator.  Onder een dik pak sneeuw zal de temperatuur zelfs bij de strengste vorst maar enkele graden onder het nulpunt zakken.  Ook de aarde kan haar warmte niet meer afgeven aan de lucht boven het sneeuwoppervlak, zodat de lucht tijdens onbewolkte nachten dan sterk kan afkoelen.

Als er sneeuw uit een wolk valt en die sneeuw valt door luchtlagen met een temperatuur boven het vriespunt, dan zal die sneeuw smelten.  Om te smelten echter, heeft die sneeuwvlok energie, of warmte, nodig.  De nodige warmte wordt onttrokken aan de omgevende lucht waardoor deze dan weer afkoelt.  Die lucht kan zodanig afkoelen dat nieuwe sneeuwvlokken niet meer smelten.

Hoogst gemeten jaarlijkse sneeuwval : 31,102 meter, tussen 19 februari 1971 en 8 februari 1972 te Paradise op Mount Rainier in Washington.

Meeste sneeuw op de grond : 11,455 meter, in maart 1911 te Tamarack in Californi. 

 

HOME