Quiz reeks 2

-A- 35

-B- 350

-C- 3500

oplossing

-A- henry-henry

-B- willy-willy

-C- bobby-bobby

oplossing

-A- stratosfeer

-B- troposfeer

-C- mesosfeer

oplossing

-A- Sir Francis Beaufort

-B- Sir George Beaufort

-C- Sir William Beaufort

oplossing

-A- Parijs

-B- München

-C- Boekarest

oplossing

-A- een koufront

-B- een warmtefront

-C- beide even snel

oplossing

-A- op plaatsen waar de bliksem insloeg

-B- in pluviometers

-C- in gletsjers

oplossing

-A- "...cool eggs"

-B- "...cats and dogs"

-C- "...frosties"

oplossing

-A- imaginaire weerfenomenen

-B- een optisch verschijnsel door breking van het zonlicht

-C- bolbliksems

oplossing

-A- Aurora Australis

-B- Aurora Borealis

-C- Aurora Gastritis

oplossing

HOME