Quiz reeks 1

-A- een hogedrukgebied

-B- een lagedrukgebied

oplossing

-A-cumulus humilis

-B-cumulus mediocris

-C-cumulus congestus

oplossing

-A-de zeewatertemperatuur

-B-de dikte van de ozonlaag

-C-de kracht van tornado's

oplossing

-A-National Oceanic and Atlantic Administration

-B-National Oceanic and Atmospheric Administration

-C-National Oceanic and American Administration

oplossing

-A-in februari

-B-in juli

-C-in oktober

oplossing

-A- 48 km/u  en  4C

-B- 24 km/u  en  -7C

-C- 0  km/u  en  -18C

oplossing

-A-neerslag die verdampt voordat hij de grond bereikt

-B-neerslag die valt bij een onbewolkte hemel

-C-een neerslagvorm tussen hagel en sneeuw

oplossing

-A-ja

-B-neen

oplossing

-A-planeten die het zonlicht weerkaatsen

-B-een optisch verschijnsel door breking van het zonlicht

-C-bolbliksems

oplossing

-A-wanneer deze ster samen met de zon opkomt mogen we warm weer verwachten

-B-ze is de oorzaak van zonnevlekken

-C-zonder deze ster zou het 0,3C kouder zijn op aarde

oplossing

HOME