INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wil je lid worden van BC Tervuren, vul dan dit formulier in voor je komt spelen in de club.

 Alle velden moet je verplicht invullen !

 Naam  
 Voornaam  
 Straat + nr
 Postcode 
 Gemeente
 Geboortedatum (dd  mm  jjjj) (geboortejaar moet tussen 2006 en 1935 liggen)
 Geslacht  M    V
 Nationaliteit
 Tel.nr.
 GSM nr.
 E-mail adres

 Vanaf 2 september kan je komen proberen, na een weekje spelen, zal je de nodige betaalinstructies per email ontvangen !