Actuele informatie i.v.m. de apotheek:  
Bijsluiters van geneesmiddelen via deze link
- Mexicaanse griep, laatste update via www.influenza.be
-Vragen over de werking van uw bloeddrukmeter van Hartmann  via deze link
-Jong ouders kunnen terecht op de website van kind en gezin voor meer informatie over het ouderschap.
-Alles over hepatitis C
-Info over hart en vaatziekten ? Surf naar de cardiologische liga
-Hoe omgaan met dementie? Hier info.
-Informatie over slaap- en kalmeermiddelen
-Drugs: alle informatie over drugs en alcoholpreventie via de druglijn
-Het antigifcentrum: 070-245.245 zeven dagen op zeven 24u/24u of www.antigifcentrum.be
-De morning-after-pil of noodpil: belangrijk is zo snel mogelijk in te nemen, hoe vlugger hoe beter. Meer info op www.norlevo.be
-Alles over pijn en pijnstillers: www.pijnstiller.be