Wie waren de Azteken?

vogel

Voorgeschiedenis

Verschillende volkeren hebben de vallei van Mexico bewoond, alvorens de Azteken op het toneel verschenen. Ongeveer achthonderd jaar geleden kwam een zwervende volksstam aan in de hoogvlakte van het land dat we nu Mexico noemen. Ze noemden zichzelf de Mexica, maar wij kennen hen beter als de Azteken. Deze Azteken groeiden uit tot het sterkste volk in de vallei. 

De eerste Mexicanen   Waarschijnlijk kwamen ongeveer 50.000 jaar geleden de eerste mensen vanuit AziŽ naar Amerika. Ze trokken over wat nu de Beringstraat is, over de landengte die de twee continenten toen nog met elkaar verbond. Duizenden jaren gingen voorbij voordat hun nakomelingen zich over het hele continent hadden verspreid.
De eerste Amerikanen leefden in kleine groepen. Ze jaagden verschillende soorten dieren, zoals mammoeten en verzamelden zaden, fruiten en noten. Langzaamaan trokken ze naar het zuiden, tot zo'n 10.000 jaar geleden een paar stammen in wat nu de Vallei van Mexico is, ontdekten hoe ze hun eigen maÔs en pompoenen konden verbouwen. een kaak van een mammoet
Omstreeks 3000 v.Chr. werden de eerste boerengemeenschappen gesticht en leerde men hoe men potten moest bakken en stoffen kon weven. Deze mensen waren erg bedreven in de pottenbakkerskunst. Naast de alledaagse kookpotten maakten ze ook erg mooie figuurtjes uit aardewerk. Archeologische vondsten duiden erop dat zij mensenoffers brachten en kannibalisme bedreven.

 

De Olmeken   Rond 1200 v. Chr. ontstond de Olmeekse beschaving. Dit volk leefde in de oerwouden langs de oostkust van Mexico.

Ze bouwden ceremoniŽle centra met stenen piramiden, paleizen en standbeelden. Zo maakten de Olmeekse beeldhouwers kolossale stenen hoofden. Sommige van deze hoofden wegen meer dan 20 ton. De Olmeken hadden een hoog ontwikkelde godsdienst gebaseerd op  de verering van de jaguar. Ze hadden verstand van  wiskunde en astronomie en dreven handel met de Maya's in het oosten met de volkeren die later de Zapoteken en Mixteken genoemd zouden worden.

een stenen hoofd van een Olmeekse heerser

 

De stad Teotihuacan   Tussen het jaar 300 en 750 na Chr. kreeg een ander volk de overhand in de Vallei van Mexico. Als hoofdstad bouwden zij Teotihuacan, de "Verzamelplaats der Goden", een prachtige stenen stad met enorme piramiden. Ze vereerden verschillende goden, maar vooral Quetzalcoatl en Tlaloc. Hun belangrijkste piramiden waren de tempels van van de zon en de maan.
de maantempel van de Teotihuacanen

De zonnetempel van de Teotihuacanen

Twee eeuwen ging het dit rijk voor de wind en de inwoners werden rijk door de handel. Men weet niet hoe het aan zijn einde kwam. Mogelijk werd het vernietigd door de Teotihuacanen zelf, in een tijd van hongersnood en opstand of door een ander volk, die de stad veroverde. De meeste huizen werden door brand verwoest en de stad raakte uitgestorven op wat mensen na die in de ruÔnes bleven wonen.

 

De Tolteken   Van ongeveer 1000 tot 1150 voerde een volk dat de Tolteken heette het gezag over een groot rijk in Mexico. Ze bouwden piramiden en gewijde balvelden in hun hoofdstad Tula.
Tolteekse zuilen tekeningen van mensenoffers uit een Tolteeks manuscript
Tussen de ruÔnes van Tula staan zuilen. Deze zuilen, ook wel Atlantiden genoemd, zijn meer dan 3,5 m hoog en stellen Tolteekse krijgers voor. Ze dragen hoofdtooien van veren en schelpen en op hun borst staat de vuurvogel, het symbool van de Tolteekse heersende klasse.  Teotihuacanen.Samen vormden deze beelden een zuilengang die naar de centrale piramide voerde. Ze waren een woest en oorlogszuchtig volk en in hun leger vochten moedige soldaten die ridders van de Adelaar en van de Jaguar werden genoemd. De Tolteken brachten mensenoffers en vereerden veelal dezelfde goden als de Olmeken en deNet voor het jaar 1200 werd Tula aangevallen en vernietigd, waarschijnlijk door de Chichimeken of het "Hondvolk", een volk uit het noorden.

De Azteken Het laatste volk dat de Vallei van Mexico binnentrok heette de Mexica's of Tenochca's. Het was een arme, rondtrekkende stam die Nahuatl sprak, de taal die ook door de Tolteken werd gebruikt. Wij kennen dit volk als de Azteken. Het waren verschoppelingen, die nergens een plek om te wonen konden vinden. Ze vestigden zich overal waar een beetje ruimte was, tot andere stammen uit de buurt ze weer wegjaagden. Tenslotte namen ze hun toevlucht tot  een moerassig eiland in het Texcoco-meer, het enig stukje land in de Mexico waar zich nog niemand had gevestigd. Ze noemden hun land Anahuac ofwel "Het land tussen het water". Ergens tussen 1325 en 1345 bouwden zij daar een dorp, dat tenslotte zou uitgroeien tot de de luisterrijke hoofdstad van het Azteekse rijk. Op 13 augustus 1521 viel Tenochtitlan, wat het einde van het Azteekse rijk betekende.

 

De legende van de azteken   Volgens hun eigen legenden woonden de Azteken eerst op Aztlan, een eiland in een meer. Met kano's zijn ze naar het vasteland gevaren en vonden daar een standbeeld van hun god Huitzilopochtli, die vertelde dat ze met een paar andere stammen naar een nieuw land moesten reizen. Tijdens hun reis vielen er steeds volkeren af, omdat die onderweg een plaats hadden gevonden om zich te vestigen. Maar de Azteken reisden verder tot de Vallei van Mexico, waar de andere stammen al het goede land al hadden bezet. Om te laten zien waar de Azteken hun dorp moesten bouwen, gaf hun god hen een teken: waar een adelaar op een cactus zit en een slang verslindt, moest het dorp komen. Het dorp werd Tenochtitlan genoemd, wat "De Plek van de Cactus" betekent. symbool van Tenochtitlan

 

Waar wonen de Azteken?

top

Het Mexico waarin de Azteken leefden, was erg woest en bergachtig. Het leven viel er niet altijd mee door de hoge temperturen en de weinig vruchtbare streken. Desondanks is dit volk erin geslaagd om een groot rijk te stichten.

Het Azteekse rijk   Het gebied van het Azteekse rijk kwam ongeveer overeen met het huidige Mexico. De prachtige hoofdstad Tenochtitlan stond in de Vallei van Mexico op de eilanden in het Texcoco-meer. Mexico-stad, de huidige hoofdstad van Mexico, staat op precies dezelfde plek.
de grenzen van het Azteekse rijk
Deze beschaving telde ongeveer 15 miljoen mensen, verdeeld over bijna 500 steden en dorpen. Een paar van die steden waren groter en beter georganiseerd dan welke toenmalige Europese stad dan ook. De bevolking bestond uit allerlei stammen elk met hun eigen gebieden en tradities. De inwoners van dit enorme rijk werden bestuurd door de machtigste van alle stammen: de Azteken.

 

Een onbarmhartig land   Mexico is erg bergachtig, alleen in de smalle stroken langs de de kusten en op het schiereiland YucatŠn in het zuidoosten is wat vlakker. De rest van Mexico is woest en bergachtig, met veel dorre streken die zo rotsachtig of met zout doordrenkt zijn dat er behalve gras en wat boompjes  niets wil groeien. In grote delen van Mexico is het zo heet dat alles verdort. Eťn van de weinige vruchtbare streken is de Vallei van Mexico, die 2000 meter boven zeeniveau ligt. Deze vallei was het centrum van Azteekse rijk.

Tijdslijn

top

De Azteken waren niet het enige volk dat  toen in de wereld leefde. Zowel in Europa, als in Afrika en aziŽ, waren er mensen. Al deze volkeren hadden allemaal verschillende gewoontes en leefwijzes.  

Klik hier om de tijdslijn te bekijken.

 

 

terug naar de stad

ga wandelen in Tenochtitlan

Wat doen de Azteken de hele dag?