Waarom zijn er geen Azteken
meer?

schedel

De Azteekse legende

Zoals gezegd leefden de Azteken lang geleden, van 1325 tot 1521; maar waarom was er toen plots geen Azteeks rijk mee? Bleven er nog Azteken over?....

Azteken geloofden sterk in het lot en zagen snel gebeurtenissen of dingen aan als voortekenen. In 1519 eindigde een cyclus van 52 jaar en begon het jaar van Een Riet. In dat jaar zou volgens de legende de God Quetzalcoatl terugkomen uit het oosten en het rijk ten gronde richten.
De Azteken verwachtten dus het einde van hun rijk, en alsof de legende nog niet genoeg was, begonnen er vreemde dingen te gebeuren. Zo had men bijvoorbeeld een komeet aan de hemel gezien, was er brand in de tempel van Huitzilopochtli geweest en hadden vissers een vreemde askleurige vis gevangen met een spiegel in zijn kop. Montezuma, de keizer van de Azteken, had in die spiegel eigenaardige soldaten op vierbenige monsters gezien die zijn rijk kwamen vernietigen.
Keizer Montezuma II
Om deze ernstige voortekens onschadelijk te maken eisten de Azteekse priesters duizenden slachtoffers van verschillende steden in het rijk. Er volgde een gigantisch bloedbad van alle menselijke offers die op de tempel werden gemaakt en zelfs de steden die de Azteken normaal goed gezind waren, keerden zich tegen hen.

top

De Strijd

Klik om te horen wat de Azteken hoorden!

In 1519 werd Hernán Cortes, een Spaanse soldaat, door de Gouverneur van Cuba aangesteld als leider van een expeditie van het tot dan toe nooit bezochte Amerikaanse vasteland...

Spanjaarden Cortes kwam in Mexico aan land met een groep van ongeveer 500 man, voornamelijk werkloze soldaten die hoopten hier hun fortuin te maken. Niet in het minst omdat werd verteld dat er een Stad van goud zou zijn.
Toen Montezuma hoorde dat er vreemdelingen waren geland, raakte hij in paniek. Omdat de Azteken geloofden dat Quetzalcoatl zou komen en hun rijk zou vernietigen, was hij zeer ongerust. Hij was ervan overtuigd dat Cortes Quetzalcoatl was. Zeker toen hij hoorde dat de vreemdelingen er volledig anders uitzagen dan de Azteken of de omringende volkeren. Ze hadden immers witte (blanke) gezichten en gele baarden, net zoals Quetzalcoatl. Ze  waren ook aangekomen met heel grote kano's (de Spanjaarden hadden veel grotere schepen dan de slanke en kleine kano's van de Azteken). Alsof dat nog niet genoeg was kwamen ze met magische dingen die vuur spuwden en een heel dorp konden platleggen (kanonnen), ze waren gehuld in metaal (harnassen) en zaten op eigenaardige beesten op vier poten (paarden). Kan je je voorstellen hoe vreemd de Spanjaarden moeten hebben geleken voor de Azteken die nog nooit paarden of kanonnen hadden gezien? Neen? Klik dan eens op de explosie naast de titel. Tekening van Hernán Cortés

Contact
Montezuma stond voor een groot dilemma. Waren deze vreemdeling goden? En was Cortes Quetzalcoatl? Zo ja dan moest hij hen met rust laten, anders zouden de goden nog kwader worden en zeker zijn rijk vernietigen... Maar wat als Cortes en zijn manschappen gewoon vreemdelingen waren die de stad kwamen leegroven? Dan moest hij hen vernietigen. Montezuma besloot Cortes geschenken te geven, maar hem teglijkertijd aan te manen niet naar Tenochtitlan te komen. Helaas had dit het omgekeerde effect op de op goud beluste Spanjaarden. Toen Montezuma dit hoorde beval hij een stad vóór Tenochtitlan, Cholula, de Spanjaarden aan te vallen. Maar zij werden met de grond gelijk gemaakt, het stadje had geen verweer tegen de sterke wapenuitrusting van de Spanjaarden. Een tweede reden was dat Azteken normaal gezien geen oorlog voerden om te doden, maar om slachtoffers gevangen te nemen om te offeren. Spanjaarden in stalen outfits en gezeten op paarden, neem je echter niet zo gemakkelijk gevangen, zonder zelf eerst gedood te worden.
Om het nog erger te maken vonden de Spanjaarden nieuwe bondgenoten bij de Azteekse vijanden, die hun kans schoon zagen komaf te maken met hun overheersers. Duizenden Tlaxcalanen, de aartsvijanden van de Azteken, sloten zich aan bij de Spanjaarden om samen op weg te gaan naar de hoofdstad Tenochtitlan. Onderweg sloten zich nog meer vijanden van de Azteken zich bij Cortes aan, waardoor Cortes van binnenuit informatie kreeg over de oorlogstechnieken van de Azteken. Dit terwijl Montezuma niets wist van de vreemdelingen...
De Spanjaarden die aankwamen in Tenochtitlan aankwamen stonden versteld van de pracht en praal van de stad. Montezuma was echter nog steeds vervuld van twijfel of Cortes al dan niet een god was. Toen hij er uiteindelijk achterkwam kon hij zijn volk al niet meer redden.


De verovering
De manschappen van Cortes werden door Montezuma hartelijk ontvangen en zes dagen lang kregen ze vrije toegang tot de stad, waar de soldaten de pracht en praal bewonderden. De spanjaarden verafschuwden wel de godsdienst van de Azteken, die gepaard ging met mensenoffers en kannibalisme. Montezuma ontvangt Cortes op één van de toegangswegen naar Tenochtitlan
Na die zes dagen sloeg echter de stemming om. De spanjaarden vonden immers achter een dichtgemetselde muur kamers vol juwelen, zilver en goud. Ze hadden gevonden waar ze voor kwamen: El Dorado.
Cortes hoorde kort na de vondst dat de Azteken twee Spaanse boodschappers hadden gedood en hij besloot Montezuma te gijzelen. De Spanjaarden sloegen standbeelden van goden stuk (want deze waren heidens) en bevalen een eind te maken aan de mensenoffers.
Ondertussen was er aan de kust een andere Spaanse expeditie aangekomen om Cortes te arresteren. Cortes vertrok om deze dreiging het hoofd te bieden, maar tijdens zijn afwezigheid probeerden de achtergebleven soldaten een Azteekse ceremonie te verhinderen. Hierop openden de Azteken de aanval en belgerden de soldaten in hun paleis. Cortes vroeg Montezuma zijn volk te kalmeren maar in de verwarring wer de keizer gedood, gestenigd door zijn eigen volk. Cortes vertrouwde het zaakje niet meer en probeerde 's nachts met zijn soldaten weg te vluchten. Tijdens hun stille uittocht werden ze echter aangevallen door een groot Azteeks leger. Een harde klap voor de Spanjaarden, want vele soldaten verdronken in het Texcocomeer omdat de toegangswegen waren vernietigd. Uiteindelijk wist Cortes met zijn sterk uitgedund leger toch de kust te bereiken. Vandaaruit gaarde hij opnieuw een leger bijeen van 1000 Spanjaarden en wel 150.000 Mexicanen. Hij besloot terug op te rukken naar Tenochtitlan en vernietigde zonder probleem de steden die hij op zijn weg tegenkwam.
Tenochtitlan viel hij eerst aan met schepen en kanonnen via het Texcoco meer. Vervolgens stak zijn leger het meer over en opende de aanval op de hoofdstad. Het werd een vreselijke veldslag. De straten lagen bezaaid met lijken en de Azteken offerden onmiddellijk elke gevangen genomen Spaanse soldaat. Maar de Azteken konden het niet halen van zo'n overmacht. De Spanjaarden baanden zich een weg naar het centrum van de stad en slachtten er alle inwoners af.

En daarna? Cortes werd aangesteld als gouverneur van het oude Azteekse rijk, dat nu Nieuw Spanje zou genoemd worden. Na een paar jaar werd hij door iemand anders vervangen en keerde hij terug naar Spanje om er in 1547 te sterven.
Na de verovering kwamen veel Spaanse priesters naar het Nieuwe Spanje en overal werden kerken gebouwd. De Tempels en gebouwen die ooit de pracht en praal van Tenochtitlan waren werden vernietigd en de Azteekse godsdienst werd verboden. Veel Azteken vielen te prooi aan Europese ziekten, die de Spanjaarden met zich meebrachten en waar de Azteken niet tegen bestand waren. Alle kostbaarheden van El dorado gingen richting Spanje om het koningshuis te verrijken. De overlevende Azteken werden tot slaaf gemaakt en werden gedwongen te werken voor hun overwinnaars. Na vijftig jaar was er van het glorieuze Azteekse rijk niets meer over.

top

Hedendaagse Azteken

Hoewel de Azteken 500 jaar geleden leefden, vinden we vandaag nog altijd afstammelingen van deze indianen. Ook resten van gebouwen en kunst zijn terug te vinden. Dit hebben we te danken aan archeologen, dat zijn mensen die zoeken naar overblijfselen uit het verleden.

Tenochtitlan bestaat in zekere zin vandaag nog altijd. Op dezelfde plaats en gegroeid uit Tenochtitlan ligt nu Mexico City, de hoofdstad én de grootste stad van Mexico. De stad telt wel 10 miljoen inwoners, dat is zoveel als in heel België!. Uiteraard ligt de stad niet meer volledig in het meer, dat is ondertussen droog gelegd. Maar elk jaar, in het regenseizoen, stijgt het water en riskeert Mexico City te overstromen.

Jongen van Azteekse afkomst op de markt in Mexico City
Feest en dans op straat in Azteekse kledij Ook afstammelingen van de Azteken zijn er nog genoeg. In 1982 telde men 1 miljoen mensen met een Azteekse afkomst. Ze leven nog altijd volgens ongeveer dezelfde gebruiken als 500 jaar geleden, alleen offeren ze nu gelukkig geen mensen meer.
Vaak worden er in Mexico festivals gehouden met dans en vermaak, waarbij mensen en dan vooral Mexicanen met een Azteekse oorsprong, zich verkleden als Azteken.
Van Tenochtitlan, zoals het er vijfhonderd jaar geleden uitzag, blijft niet veel meer over. De Spanjaarden hadden het al gedeeltelijk platgegooid en nu bevindt zich op dezelfde plaats Mexico city, dat op de oude stad is gebouwd. Enkel op sommige plaatsen zijn nog overblijfselen te vinden. Overblijfselen van Tenochtitlan
Moderne Azteek Mexicanen zijn nog steeds trots op hun oorsprong. Op de Mexicaanse vlag vind je het Azteekse symbool voor Tenochtitlan, dat verbonden is aan de ontstaanslegende rond de stad.

 

top

Ga bij het leger...

ga wandelen in Tenochtitlan

Spelletjes!!