Wapenschild Ressegem
Ressegem

gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen; op 14 km van Aalst, op 2 km van Herzele en Borsbeke, op 4 km van Burst en op 6,5 km van Mere.

Bevolking 1.110 inwoners; - oppervl. 380 hectare.


Bestuurlijk arrondisement Aalst; rechterlijk arrondissement Oudenaarde; vredegerechtskanton Herzele.
- Bisdom Gent.
Doorgaans effen bodem; klei- en zandgrond, doormengd met leem en keien; landbouwstreek. Klompen.


Van Gestel schrijft Raissegem. Voormaals ook Rasseghem, Racengem, Reeseghem, enz.

Voormalige baronie Ressegem - Borsbeke.

De eerste heeren van Ressegem, die naar het schijnt
uit de doorluchtige familie van Zottegem zijn gesproten, waren eeuwenlang de machtigste heeren van de streek. De eerst gekende, Rothardus de Rasseghem, leefde in 1088.

In het begin der XIIIe eeuw was Ressegem in het bezit van Geeraard van Zottegem, die met Beatrix van Massemen was gehuwd. In de XIVe eeuw werd de familie Vilian, gesproten uit de kasteelheeren van Gent,
heer van Ressegem, dat in het begin der XVIe eeuw tot baronie werd verheven.

De laatste heer van Ressegem, vrouwe Elisabeth - Pauline de Gand, echtgenoote van Louis - Léon - Félicien de Brancas, werd op 6 Februari 1794.

- De heerlijkheid Ressegem, die zich terzelfder tijd over Borsbeke uitstrekte, stond onder het feodaal hof der heeren van Gavere te Oordegem. Er was daar rechtsmacht in al de graden.
De schepenen gingen ten cijns naar Aalst. Van het feodaal hof van Ressegem hingen niet minder dan 70 achterleenen af (63 in 1534); het kasteel verdween gedurende de XVIIe eeuw.

Bevolking in 1816, - 648 inwoners.
Bevolking in 1885, - 977 inwoners.
Hoogteligging : 60.47 m aan den kerkdorpel.


EUG. DE SEYN

Geschied- en
Aardrijkskundig
Woordenboek
der
Belgische Gemeenten

1e druk

TWEEDE DEEL

BRUSSEL
UITGEVERIJ BIELEVELD
66, Warmoesberg, 66